Hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất

Bạn phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế sau đó mới chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế để thực hiện sang tên quyền sử dụng đất

PHÂN CHIA THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:

     Ông bà em có mảnh đất được thừa kế của các cụ và ông bà nội sinh được 5 người con, trong đó có 2 con trai và 3 người con gái. Bố em và chú em đã đi xây dựng gia đình còn 1 người cô ở với bà nhưng hiện tại bà và cô em đều đã mất, cũng không còn ai ở đó.

     Theo thừa kế bằng miệng mà bà em để lại thì bà em để lại đất đó cho chú em và bố em. Hiện tại một nửa mảnh đất đã làm sổ cho chú em, nửa còn lại thì chưa sang tên cho bố em. Vậy bây giờ nếu sang tên cho bố em thì cần những thủ tục gì. Ngoài ra còn cái ao thuộc vào đất 313, bây giờ em muốn mua và chuyển thành đất thổ cư có được không ạ.

     Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Em xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phân chia thừa kế theo di chúc miệng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân chia thừa kế theo di chúc miệng như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Phân chia thừa kế theo di chúc miệng được hiểu như thế nào?

     Thừa kế được hiểu là việc dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang người còn sống theo những cách thức, điều kiện và trình tự thủ tục nhất định mà pháp luật đã quy định. Còn di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

     Di chúc miệng là một trong hai hình thức của di chúc được ghi nhận tại BLDS 2015. Vậy việc phân chia thừa kế theo di chúc miệng được thực hiện như thế nào?

2. Thủ tục phân chia thừa kế theo di chúc miệng

     Hiện nay, khác với các loại tài sản khác, việc thừa kế quyền sử dụng đất có nhiều vấn đề phức tạp và phát sinh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này:

2.1 Di chúc miệng được xác định là di chúc hợp pháp khi nào? 

     Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay bà nội của bạn và người cô sống cùng đều đã mất, bà có để lại di chúc miệng rằng mảnh đất sẽ được chia cho bố và chú của bạn. 

    Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 thì chỉ được lập di chúc miệng trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. 

     Ngoài ra để di chúc miệng được coi là hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

     Như vậy, do thông tin mà bạn cung cấp không đầy đủ nên hiện tại chúng tôi chưa thể xác định được di chúc bằng miệng của bà nội bạn có hợp pháp hay không.

     Nếu di chúc đó đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp thì việc phân chia di sản thừa kế do bà bạn để lại sẽ được thực hiện theo ý nguyện của bà bạn trước khi chết và người có quyền hưởn di sản này là chú và bố của bạn. Trong trường hợp này, gia đình bạn phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc sau đó đi sang tên sổ đỏ cho bố của bạn.

     Nếu di chúc trên không phải là di chúc hợp pháp thì di sản do bà nội bạn để lại được chia thừa kế theo pháp luật;

2.2 Xác định người thừa kế theo pháp luật

      Đối với trường hợp di chúc miệng do bà bạn để lại không phải là di chúc hợp pháp, khi đó việc phân chia thừa kế trong trường hợp này là thừa kế theo pháp luật. Cụ thể là chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà bạn. Do một người cô của bạn đã không còn nữa nên hiện tại những người thừa kế còn lại bao gồm 4 người là bố bạn, chú của bạn và hai người cô còn lại. 

     Theo quy định của pháp luật hiện nay thì những người thừa kế cùng hàng sẽ nhận được phần di sản bằng nhau nên mảnh đất đó sẽ được chia thành 4 phần, tuy nhiên nếu một người chú của bạn đã được phân chia một phần mảnh đất sau khi bà bạn mất thì sẽ không được hưởng nữa. Và hai người cô của bạn nếu không có nhu cầu hưởng di sản thừa kế thì có thể làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

     Về thủ tục phân chia di sản thừa kế và sang tên sổ đỏ bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây.

3. Chuyển đổi đất 313 sang đất thổ cư như thế nào

     Pháp luật đất đai hiện không có quy định về khái niệm thế nào là đất 313, nhưng trên thực tế đất 313 được gọi theo quyết định số 313/QĐ-UB ngày 6-4-1993 của UBND tỉnh Ninh Bình. Đây được hiểu là đất nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng lâu dài.

     Hiện nay việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật, đối chiếu với Điều 57 Luật Đất đai 2013 ta thấy:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

 

     Như vậy, chúng tôi xác định trường hợp bạn muốn chuyển đất 313 sang đất thổ cư (đất ở) thì phải xin phép cơ quan nhà nước theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. 

     Để hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 313 sang đất ở, bạn vui lòng tham khảo bài viết dưới đây: Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

    KẾT LUẬN: Ngày nay việc thừa kế quyền sử dụng đất ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên điều này cũng làm phát sinh nghĩa vụ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế. Người sử dụng đất cần chú ý về hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế và thủ tục sang tên để thực hiện thủ tục này nhanh chóng và kịp thời nhất, tránh những rủi ro hoặc vướng mắc không đáng có.


Hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Câu hỏi của bạn:

     Tôi muốn hỏi hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế cần giấy tờ gì? Tôi muốn nhận thừa kế di sản của bố tôi để lại. Mong Luật sư giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

     Trước khi tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế, bạn phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế sau đó mới chuẩn bị hồ sơ sang tên để thực hiện sang tên quyền sử dụng đất

Hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế:

     Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( theo mẫu);
 • 02 Tờ khai lệ phí trước bạ sang tên ( theo mẫu);
 • 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu);
 • Văn bản khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có công chứng, chứng thực (03 bản);
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ);
 • 02 Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân của bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho tài sản, được hưởng di sản thừa kế;
 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
 • 02 Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế 
 • Bản sao Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất:

   Đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì người thừa kế có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong trường hợp này hiện nay được quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó, bố bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh. Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc dưới đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế như: xác định hàng thừa kế, người thừa kếthủ tục khai nhận di sản, thời hạn sang tên… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về hồ sơ sang tên sổ đ khi nhận thừa kế như: chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục sang tên, đại diện tham gia tranh tụng tại Tòa khi có tranh chấp phát sinh…

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh