Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương theo quy định của pháp luật

Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI HẢI DƯƠNG2 Nội dung tư vấn về hạn mức giao đất ở tại Hải Dương:2.1 1. Hạn mức giao đất ở tại khu vực nông thôn2.1.1 […]

Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI HẢI DƯƠNG

Câu hỏi của bạn:

     Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương theo quy định của pháp luật hiện nay như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hạn mức giao đất ở tại Hải Dương:

     Theo quy định tại điều 143, 144 Luật đất đai năm 2013, hạn mức giao đất ở tại nông thôn và đô thị sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định dựa trên điều kiện và tập quán của từng địa phương. Ủy ban nhân tỉnh Hải Dương đã ban hành quy định về hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở tại từng khu vực tại quyết định số 24/2014/QĐ-UBND như sau:

1. Hạn mức giao đất ở tại khu vực nông thôn

     Theo quy định tại điều 3 quyết định trên thì hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn như sau:

  • Không quá 120m2/hộ (một trăm hai mươi mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí nằm ven đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện hoặc các khu, điểm dân cư quy hoạch mới;
  • Không quá 200m2/ hộ (hai trăm mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí đất còn lại.

2. Hạn mức giao đất ở tại khu vực nông thôn miền núi

     Theo quy định tại điều 4 quyết định trên thì hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn miền núi như sau:

  • Không quá 180m2/hộ (một trăm tám mươi mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí nằm ven đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện hoặc các khu, điểm dân cư quy hoạch mới;
  • Không quá 300m2/ hộ (ba trăm mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí đất còn lại.
Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương

Hạn mức giao đất ở tại Hải Dương

3. Hạn mức giao đất ở tại khu vực đô thị

     Theo quy định tại điều 5 quyết định trên thì hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) như sau:

  •  Không quá 80m2/hộ (tám mươi mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí nằm ven đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường và quy hoạch đường có mặt cắt đường từ 13,5m trở lên; các vị trí tiếp giáp khu trung tâm văn hóa, thương mại;
  • Không quá 120m2/ hộ (một trăm hai mươi mét vuông trên một hộ) đối với các vị trí đất còn lại.
4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

     Khi được cơ quan nhà nước giao đất để tự xây dựng nhà ở thì hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất. Theo quy định tại điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, căn cứ để tính tiền sử dụng đất bao gồm:

  • Diện tích đất được giao
  • Mục đích sử dụng đất
  • Giá đất để tính tiền sử dụng đất: Giá đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định đối với từng loại đất và từng vị trí đất cụ thể

    Hộ gia đình, cá nhân được giao đất để tự xây dựng nhà ở thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi có đất.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hạn mức giao đất ở tại Hải Dương, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.