Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào?

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN2 1. Quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn2.1 1.1 Điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn2.2 1.2. […]

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

Kiến thức của bạn:

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

     Điều 29 Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 quy định về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn như sau:

1.1 Điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Được quy định như sau:

 • Cộng đồng dân cư thôn có cùng phong tục, tập quán, có truyền thống gắn bó cộng đồng với rừng về sản xuất, đời sống, văn hoá, tín ngưỡng; có khả năng quản lý rừng; có nhu cầu và đơn xin giao rừng;
 • Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt; phù hợp với khả năng quỹ rừng của địa phương.

1.2. Cộng đồng dân cư thôn được giao những khu rừng sau đây:

 • Khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả;
 • Khu rừng giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác của cộng đồng mà không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
 • Khu rừng giáp ranh giữa các thôn, xã, huyện không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng dân cư thôn để phục vụ lợi ích của cộng đồng.

1.3 Thẩm quyền giao rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư thôn được quy định như sau:

 • Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn;
 • Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền thu hồi rừng của cộng đồng dân cư thôn theo quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, h và i khoản 1 Điều 26 của Luật này hoặc khi cộng đồng dân cư thôn di chuyển đi nơi khác.

2. Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng

     Điều 30 Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 quy định về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng như sau:

2.1 Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các quyền sau đây:

 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng;
 • Được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng vào mục đích công cộng và gia dụng cho thành viên trong cộng đồng; được sản xuất lâm nghiệp – nông nghiệp – ngư nghiệp kết hợp theo quy định của Luật này và quy chế quản lý rừng;
 • Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích rừng được giao;
 • Được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của Nhà nước để bảo vệ và phát triển rừng và được hưởng lợi ích do các công trình công cộng bảo vệ, cải tạo rừng mang lại;
 • Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng.

2.2 Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng, định kỳ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động liên quan đến khu rừng theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn giao rừng;
 • Không được phân chia rừng cho các thành viên trong cộng đồng dân cư thôn; không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng được giao.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.