Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đất mua bán viết tay

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đất mua bán viết tay từ ngày 3/3/2017. Tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất

ĐẤT MUA BÁN VIẾT TAY

Câu hỏi của bạn:

     Kính chào luật sư. Tôi có một vấn đề về việc xin cấp sổ đỏ cho đất nằm trong khu dân cư xin được tư vấn như sau: Năm 2007 gia đình tôi có mua một mảnh đất thuộc đất 313 nằm trên trục đường quốc lộ đi vào Cúc Phương thuộc xã Văn Phương được tách ra từ đất vườn. Hai bên chỉ có hợp đồng viết tay. Đến thời điểm năm 2014 đã xin xã cấp sổ hồng cho mảnh đất của gia đình tôi. Trên mảnh đất đó chúng tôi đã xây dựng nhà ở có diện tích 80m2. Theo tôi được biết theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn về việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp mua bán bằng giấy viết tay từ năm 01/07/2004 đến 01/01/2018 được phép cấp sổ đỏ.

     Luật sư cho tôi hỏi giờ chúng tôi muốn xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất đó thì làm hồ sơ thủ tục gì, lệ phí phải đóng gồm những khoản nào, cấp thẩm quyền nào giải quyết vấn đề trên.

     Xin Luật Sư tư vấn giúp tôi, tôi trân trọng cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn đất mua bán viết tay

     1. Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đất mua bán viết tay

     Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có mua một phần đất trồng lúa bằng giấy tờ mua bán viết tay năm 2007. Năm 2014, gia đình bạn đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho thửa đất này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện gia đình bạn đã xây nhà trên đất đó.

     Thứ nhất, chúng tôi xin đính chính thông tin về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay ban hành theo nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017. Nghị định sửa đổi và bổ sung thêm các trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay đã được quy định tại khoản 1 điều 82 nghị định 43/2014 như sau:

     “1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

     a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

     b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

     c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

     Với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mà thuộc một trong các trường hợp sau đâu có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

 • Mua bán chỉ có giấy tờ viết tay trước 1/1/2008;
 • Mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất từ 1/1/2008 đến trước 1/7/2014;
 • Nhận thừa kế trước 1/7/2014.
Đất mua bán viết tay

Đất mua bán viết tay

    2.  Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết tay lần đầu

     Hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất nay thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cần chuẩn bộ 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo mẫu số 04a/ĐK;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên;
 • Một trong số các giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014);
 • Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất ở, chứng nhận quyền sở hữu các công trình xây dựng không phải là nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, chứng nhận sở hữu cây lâu năm theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Các chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

    3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đất mua bán viết tay   

     Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Bạn có thể nộp hồ sơ trên tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
 • UBND cấp xã có trách nhiệm xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích đo địa chính thửa đất của gia đình bạn do gia đình bạn mua bán một phần thửa đất mà không thực hiện việc trích đo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính là tiền sử dụng đất hoặc ghi nợ nghĩa vụ tài chính trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     4. Tiền sử dụng đất khi cấp sổ lần đầu cho đất mua bán viết tay

     Trường hợp đất của gia đình bạn sử dụng làm đất ở trước thời điểm phê duyệt quy hoạch khu dân cư có thể được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp nằm trong quy hoạch đất nông nghiệp mà gia đình bạn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở không phù hợp với quy hoạch nên không được cấp giấy chứng nhận.

     Do gia đình bạn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nên phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 45/2015/NĐ-CP đối với diện tích đất ở là 80m2. Giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh căn cứ vào hệ số điều chỉnh giá đất do từng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Do vậy, chúng tôi không thể tính chính xác số tiền sử dụng đất bạn phải nộp.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đất mua bán viết tayquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.