Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng năm 2019

Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng năm 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY TỜ ĐÃ CÔNG CHỨNG NĂM 20192 Câu hỏi của bạn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng:3 Câu trả lời của Luật sư về […]

Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng năm 2019
5 (100%) 1 vote

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY TỜ ĐÃ CÔNG CHỨNG NĂM 2019

Câu hỏi của bạn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

    Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào?

     Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng:

2. Nội dung tư vấn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng

2.1. Giấy tờ đã công chứng có giá trị pháp lý không?

     Điều 5, Luật công chứng năm 2014 đã quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau:

     “1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

     2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

     3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

     4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.”

     Giá trị pháp lý được hiểu đó là việc pháp luật quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, ghi nhận giá trị cụ thể trong các điều luật, từ đó làm nền tảng pháp lý cho các bên dựa vào đó để thực hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng tinh thần của pháp luật quy định.

Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng

Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng

2.2. Giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng

     Thứ nhất, Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

     Hoạt động công chứng là việc cơ quan, tổ chức hoạt động công chứng xác nhận tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên phải kiểm tra các thông tin mà mình thực hiện việc công chứng, sau khi đã đối chiếu các thông tin với bản chính công chứng viên phải ghi lời làm chứng của mình; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng lên văn bản công chứng. Thể hiện việc ghi nhận và bảo đảm nội dung, hình thức cũng như tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Lúc này, văn bản công chứng có giá trị, hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

     Thứ hai, hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

     Việc công chứng các bản hợp đồng, giao dịch là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, phòng ngừa rủi ro và tranh chấp, tạo ra sự ổn định của quan hệ giữa các bên trong giao dịch dân sự, tài sản, bảo đảm trật tự, kỷ cương, là cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Do đó, khi phát sinh mâu thuẫn giữa các bên mà không giải quyết được dựa trên các thỏa thuận của hợp đồng, giao dịch công chứng; bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa giải quyết theo quy định của pháp luật.

     Thứ ba, hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

     Việc quy định hợp đồng, các văn bản được công chứng có giá trị chứng cứ là một chế định đặc biệt đối với hoạt động công chứng. Với việc quy định như vậy đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của các công chứng viên trong quá trình thực hiện hoạt động công chứng của mình. bởi vậy mà không cần phải chứng minh khi văn bản, hợp đồng, giao dịch đó đã được công chứng..

     Thứ tư, bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

     Việc quy định như trên là hoàn toàn hợp lý, khi mà văn bản công chứng đã được công chứng viên kiểm tra, đối chiếu tính xác thực với bản chính một cách đầy đủ, chính xác; đã ghi lời làm chứng của mình, ký tên, đóng dấu để khẳng định điều đó thì bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu công chứng có thể đạt được kết quả mà họ mong muốn.

 Một số bài viết tham khảo

     Để được tư vấn chi tiết về giá trị pháp lý của giấy tờ đã công chứng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.