Tải luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định pháp luật

Tải luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Tải luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định pháp luật QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 […]

Tải luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Tải luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định pháp luật

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 53/2014/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 LUẬT

CÔNG CHỨNG

     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     Quốc hội ban hành Luật công chứng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

     Điều 2. Giải thích từ ngữ

     Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

     1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

     2. Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

     3. Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này.

     4. Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.

     5. Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

     Điều 3. Chức năng xã hội của công chứng viên

     Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

     Điều 4. Nguyên tắc hành nghề công chứng

     1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

     2. Khách quan, trung thực.

     3. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

     4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng.

     Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

     1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

     2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

     3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

     4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

     Điều 6. Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng

     Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tải luật công chứng năm 2014

Tải luật công chứng năm 2014

     Bạn có thể xem chi tiết và tải Luật công chứng năm 2014 tại đây:

>> > Tải Luật công chứng năm 2014 mới nhất theo quy định của pháp luật

     Trên đây là Luật công chứng năm 2014. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề công chứng, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

     Trân trọng ./.