Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh, khai tử

Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh, khai tử, quy định của pháp luật về việc xin trích lục giấy khai sinh, khai tử, thủ tục xin trích lục hộ tịch...

Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh

Câu hỏi của bạn về thủ tục trích lục giấy khai sinh

“Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được hỏi Luật sư như sau:

Tôi có được xin trích lục giấy khai sinh của cô chú ruột của tôi không và xin trích lục giấy khai tử của ông nội và bà nội của tôi được không?

Xin chân thành cảm ơn!”

Câu trả lời của luật sư về thủ tục xin trích lục giấy khai sinh

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ xin trích lục giấy khai sinh, khai tử, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục xin trích lục giấy khai sinh

2. Nội dung tư vấn về thủ tục xin trích lục giấy khai sinh

     Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật hộ tịch. Khi cần có các bản sao/bản trích lục cá nhân có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xin trích lục giấy tờ này tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.1. Quy định của pháp luật về thủ tục xin trích lục giấy khai sinh, khai tử

      Theo quy định tại Điều 63 Luật hộ tịch năm 2014: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

       Điều 64 quy định:

       “Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

        Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.”

       Như vậy, những người có quyền xin trích lục hộ tịch gồm: người yêu cầu cấp bản sao trích lục, người đại diện của người yêu cầu, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

        Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015, đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

         Những người được coi là người đại diện theo pháp luật của cá nhân được quy định tại Điều 136 Bộ luật dân sự 2015, gồm: 

 

“1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

         Về đại diện theo ủy quyền, Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định:  

 

“1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.  

………………………………………………………………………………….    

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

        Như vậy, với trường hợp bạn muốn xin trích lục giấy khai sinh của cô chú ruột thì phải có sự ủy quyền của cô chú bạn. Còn với việc xin trích lục giấy khai tử của ông bà, vì ông bà đã mất và không có người đại diện, pháp luật cũng không quy định cụ thể về trường hợp này, vì vậy chỉ cần là người thân thích và có giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích thì có thể xin trích lục giấy khai tử của ông bà.

thủ tục xin trích lục giấy khai sinh

2.2. Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh, khai tử

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền.

        Theo quy định tại Điều 4 Luật hộ tịch 2014, Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

        Như vậy, trường hợp nếu trong sổ hộ tịch của UBND xã/ phường nơi trước đây cô chú, ông bà của bạn làm thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử còn lưu giữ hồ sơ thì bạn có thể xin trích lục tại đây.

        Hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh của cô chú bạn bao gồm:

  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch;
  • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);
  • Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)

       Hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh của cô chú và giấy khai tử của ông bà bạn tương đối giống nhau, gồm có:

  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch;
  • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người có tên trong hồ sơ trích lục.

 Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

    Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

     Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục xin trích lục giấy khai sinh, khai tử quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luât hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.