Quy định về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

Như vậy, theo quy định của pháp luật về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2022 được cụ thể như sau: Con bạn phải tốt nghiệp ngành luật để có bằng...

Điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

Câu hỏi của bạn về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

     Chào luật sư! Tôi hiện tại có vấn đề cần được tư vấn về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 như sau: Tôi hiện tại đang muốn hướng con tôi làm công chứng viên, như vậy, con tôi cần phải có các điều kiện như thế nào để có thể được trở thành công chứng viên như theo quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 như sau:

Căn cứ pháp lý về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

1. Điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 là gì?

      Theo quy định của pháp luật thì công chứng viên là người chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. Để được bổ nhiệm là công chứng viên, một người cần đáp ứng các điều kiện sau:

2. Tiêu chuẩn công chứng viên

     Căn cứ vào Điều 8 Luật Công chứng năm 2014 quy định:

Điều 8. Tiêu chuẩn công chứng viên

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

     Như vậy, theo quy định của pháp luật thì con bạn là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt thì phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

  • Có bằng cử nhân luật
  • Công tác pháp luật từ 5 năm trở lên 
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng theo quy định của pháp luật
  • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
  • Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu hành nghề công chứng.

     Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên thì con bạn có thể được xem xét bổ nhiệm công chứng viên theo quy định của pháp luật. 

Điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

3. Tiêu chuẩn tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng 

      Căn cứ Điều 9 Luật Công chứng năm 2014 về đào tạo nghề công chứng đối với các trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định được quy định như sau:

Điều 9. Đào tạo nghề công chứng

1. Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

2. Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

     Như vậy, quy định của pháp luật về đào tạo công chứng viên thì sau khi tốt nghiệp ngành luật có bằng cử nhân luật thì con bạn phải tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng (Học viện Tư pháp) và sau thời gian đào tạo là 12 tháng sẽ được sơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. 

4. Tiêu chuẩn đạt kiểm tra kết qua tập sự hành nghề công chứng

     Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng viên 2014 quy định:

Điều 11. Tập sự hành nghề công chứng

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

     Sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng thì con bạn phải tập sự tại một tổ chức hàng nghề công chứng trong thời gian 12 tháng. Sau khi tham gia quá trình tập sự hành nghề công chứng, nếu con bạn đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thì con bạn được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

     Như vậy, theo quy định của pháp luật về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 được cụ thể như sau: Con bạn phải tốt nghiệp ngành luật để có bằng cử nhân luật, sau đó công tác pháp luật từ 5 năm trở lên, sau đó tham gia khóa đào tại nghề công chứng trong thời gian 12 tháng, tiếp đó phải tập sự hành nghề công chứng trong thời gian 12 tháng và phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng và phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe hành nghề công chứng thì khi đó con bạn được xem xét bổ nhiệm công chứng viên theo quy định của pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về Quy định về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023

+ Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Quy định về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Quy định về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi Quy định về điều kiện bổ nhiệm công chứng viên 2023 tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

Liên kết tham khảo:

Chuyên viên: Nguyễn Thái

vote