Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định hiện nay

Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định hiện nayĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ2 Nội dung tư vấn đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự2.1 1. Khái niệm việc dân sự3 2. […]

Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định hiện nay
Đánh giá bài viết

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kiến thức của bạn:

      Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của BLTTDS 2015

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

1. Khái niệm việc dân sự

      Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

2. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

      Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

      Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự thì có quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

      Theo quy định tại khoản 2, điều 362, BLTTDS 2015 quy định đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải có những nội dung chính sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;
  • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
  • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;
  • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);
  • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
  • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

      Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.