Đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng quyền sử dụng đấtĐánh giá bài viết ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI KHI CHUYỂN NHƯỢNG Câu hỏi của bạn:      Xin cho em hỏi khi mua bán đất trong thành phần hồ sơ có: đơn đăng ký biến động đất đai và […]

Đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI KHI CHUYỂN NHƯỢNG

Câu hỏi của bạn:

     Xin cho em hỏi khi mua bán đất trong thành phần hồ sơ có: đơn đăng ký biến động đất đai và đơn xin cấp giấy chứng nhận luôn ạ? Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng

     Khoản 5 điều 95 Luật đất đai quy định:

     “5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.”

     Như vậy, trường hợp đăng ký biến động do chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng có thể lựa chọn 2 hình thức để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng

Đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng

     Nếu người nhận chuyển nhượng chọn hình thức được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi Giấy chứng nhận cũ thì khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, người nhận chuyển nhượng phải có Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu 04a/ĐK ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Đơn này thể hiện nhu cầu muốn cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng nên phải do người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký.

     Trường hợp, người nhận chuyển nhượng chọn hình thức chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận cũ, thì hồ sơ đăng ký biến động cần có Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu 09/ĐK ban hành kèm theo thông tư 33/2017/TT-BTNMT. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi.

     Như vậy, người chuyển nhượng là người đang có quyền sử dụng mới có quyền đăng ký biến động. Tức là đơn đăng ký biến động phải do người chuyển nhượng xác lập. Và việc chuyển quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính theo quy định tại khoản 7 điều 95 Luật đất đai tức là khi được chứng nhận biến động vào trang 4 của Giấy chứng nhận cũ.

     Căn cứ khoản 40 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi điều 61 nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời hạn thực hiện thủ tục hành chính như sau:

  • Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thì thời hạn là không quá 25 ngày;
  • Trường hợp chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp do chuyển nhượng thời hạn là không quá 10 ngày.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về đơn đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.