Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấpĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp2 Câu hỏi của bạn về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 3 Câu trả lời của luật sư về điều kiện về thời […]

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp
Đánh giá bài viết

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi của bạn về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

     Anh chị tư vấn giúp em xem thời gian đóng bảo hiểm của em có đủ điệu kiện hưởng không ạ. Sáng nay e có đến để đăng ký thì họ nói e không đủ điều kiện ạ. 

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

Năm 2016: tháng 8- tháng 12 (5 tháng)

Năm 2017: tháng 1- tháng 2 (2 tháng)

Năm 2018:Tháng 4- tháng 12 (9 tháng)

Năm 2019: Tháng 1 (1 tháng)

Tổng thời gian chưa hưởng BHTN là 1 năm 5 tháng.

Câu trả lời của luật sư về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Nội dung tư vấn về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

   Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi tư vấn về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể bạn có thời gian đóng bảo hiểm: Năm 2016: tháng 8- tháng 12 (5 tháng); Năm 2017: tháng 1- tháng 2 (2 tháng); Năm 2018:Tháng 4- tháng 12 (9 tháng); Năm 2019: Tháng 1 (1 tháng); Tổng thời gian chưa hưởng BHTN là 1 năm 5 tháng. Ngày 1/2/2019 quyết định nghỉ việc của bạn có hiệu lực. Bạn muốn biết bạn có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. Đối với yêu cầu trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

     Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

    Theo quy định tại điều 49 luật việc làm 2013 Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

     Theo thông tin bạn đã cung cấp thì hợp đồng lao động của bạn không phải hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Ngoài ra, từ 1/2/2019 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của bạn có hiệu lực.

      Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể là bạn phải đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 1/2019. Tuy nhiên trong thời gian này bạn chỉ đóng được 11 tháng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm tháng 2/2017, tháng 4/2018- tháng 12/2018, tháng 1/2019.

      Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

     Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà bạn chưa nhận sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

     KẾT LUẬN: Bạn có thời gian đóng bảo hiểm: Năm 2016: tháng 8- tháng 12 (5 tháng); Năm 2017: tháng 1- tháng 2 (2 tháng); Năm 2018:Tháng 4- tháng 12 (9 tháng); Năm 2019: Tháng 1 (1 tháng); Tổng thời gian chưa hưởng BHTN là 1 năm 5 tháng. Ngày 1/2/2019 quyết định nghỉ việc của bạn có hiệu lực thì bạn chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Vì vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng sau.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                            Chuyên viên: Hoài Thương