Điều kiện tham gia đấu giá 2019

Điều kiện tham gia đấu giá 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 20192 Câu hỏi của bạn về điều kiện tham gia đấu giá 20193 Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tham gia đấu giá 20193.1 1. Căn cứ pháp lý về […]

Điều kiện tham gia đấu giá 2019
5 (100%) 1 vote

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 2019

Câu hỏi của bạn về điều kiện tham gia đấu giá 2019

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: điều kiện tham gia đấu giá là gì?

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tham gia đấu giá 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tham gia đấu giá 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tham gia đấu giá 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện tham gia đấu giá 2019

2. Nội dung tư vấn về điều kiện tham gia đấu giá 2019

2.1. Chủ thể tham gia đấu giá

     Khoản 7 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định: “7. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

      Như vậy, chủ thể tham gia đấu giá bao gồm cả cá nhân, tổ chức; chỉ cần cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá

2.2. Điều kiện tham gia đấu giá

     Người tham gia đấu giá phải đáp ứng được những điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá.

điều kiện tham gia đấu giá 2019

điều kiện tham gia đấu giá 2019

2.3. Những người không được tham gia đấu giá

     Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 bao gồm:

  • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
  • Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
  • Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
  • Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
  • Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn điều kiện tham gia đấu giá 2019; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.