Đầu tư

Người nước ngoài được mua bao nhiêu căn nhà tại Việt Nam?

Người nước ngoài được mua bao nhiêu căn nhà tại Việt Nam?

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA BAO NHIÊU CĂN NHÀ TẠI VIỆT NAM Kiến thức của bạn: Người nước ngoài được mua bao nhiêu căn nhà tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở; Thông tư 19/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Nội dung kiến thức: 1. Người nước ngoài được

Xem tiếp »

Doanh nghiệp nước ngoài mua đất tại Việt Nam được không?

Doanh nghiệp nước ngoài mua đất tại Việt Nam được không?

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI MUA ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG Kiến thức của bạn: Doanh nghiệp nước ngoài mua đất tại Việt Nam được không? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức về vấn đề doanh nghiệp nước ngoài mua đất tại Việt Nam được không: Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất, trong đó khoản 7 có quy định:      "Người sử dụng đất

Xem tiếp »

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Kiến thức của bạn: Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư; Nội dung kiến thức về điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài: 1. Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài      Được quy định tại Khoản

Xem tiếp »

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư; Nội dung kiến thức về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư:      Căn cứ quy định tại Điều 17 Luật đầu tư 2014 và Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, thủ tục áp dụng ưu đãi

Xem tiếp »

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nội dung kiến thức về các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: 1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư      Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều

Xem tiếp »

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI Kiến thức của bạn: Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nội dung kiến thức: 1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Gồm có: Hồ

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH Kiến thức của bạn: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nội dung kiến thức: 1. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Được quy định tại Điều 33 Luật đầu tư 2014, cụ thể như sau: Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định

Xem tiếp »

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

THẨM QUYỀN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014. Nội dung kiến thức về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:      Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem tiếp »

Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kiến thức của bạn: Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/215/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư. Nội dung kiến thức về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:      Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định

Xem tiếp »

Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định

Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định

ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/215/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư. Nội dung kiến thức về đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:      Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 15 Luật đầu tư

Xem tiếp »
Trang 1 của 1912345...10...Cuối »