Đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Kiến thức của bạn:      Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nội dung tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động của

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Xem tiếp »

Đầu tư công là gì? – Luật Toàn Quốc

Đầu tư công là gì? – Luật Toàn Quốc

ĐẦU TƯ CÔNG LÀ GÌ Câu hỏi của bạn về đầu tư công là gì:     Đầu tư công là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Câu trả lời về đầu tư công là gì:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đầu tư công là gì, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đầu tư công là gì như sau: 1. Căn cứ pháp lý về đầu tư công là gì Luật đầu tư công năm 2014 2. Nội dung tư

Xem tiếp »

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 49/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014  LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư công. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật

Xem tiếp »

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm

Xem tiếp »

Tải Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về trực tiếp đầu tư ra nước ngoài

Tải Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về trực tiếp đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP      Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam.      Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và một số lĩnh vực đặc thù hoặc tại những địa bàn đầu tư đặc thù thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.      Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy

Xem tiếp »

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư:   Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014  Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế:      Bên cạnh hình thức đầu tư thành lập mới tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư

Xem tiếp »

Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kiến thức của bạn: Dự án nào phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn: Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 1. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

Xem tiếp »
Trang 1 của 2212345...1020...Cuối »