Đầu tư

Quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài?

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI   Kiến thức của Luật sư:        Quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài? Kiến thức của bạn: Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Nội dung tư vấn:       Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 19/2014

Xem tiếp »

Thủ tục chỉ định thầu rút gọn của trường học

Thủ tục chỉ định thầu rút gọn của trường học

THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN CỦA TRƯỜNG HỌC Câu hỏi của bạn:      Trường học mua dù che trị giá 28 triệu cần làm thủ tục chỉ định thầu như thế nào ? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi qua email- Phòng tư vấn luật thuộc công ty Luật toàn quốc. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 98/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vốn Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với

Xem tiếp »

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật Kiến thức của bạn:      Quy định về Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Bảo đảm đầu tư kinh doanh Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây: Ưu tiên mua, sử

Xem tiếp »

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Công văn 4366/BKHĐT-PC năm 2015 Nội dung tư vấn: 1. Điều kiện góp vốn, mua

Xem tiếp »

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế – Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế – Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế - Hoạt động đầu tư tại Việt Nam Kiến thức của bạn:       Quy định của pháp luật về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế      Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo

Xem tiếp »

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư

Xem tiếp »

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh Kiến thức của bạn:      Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 83/2016/TT-BTC Nội dung tư vấn: Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 1. Ưu đãi đầu tư đối với

Xem tiếp »

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài Kiến thức của bạn:      Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 83/3016/TT-BTC Nội dung tư

Xem tiếp »

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ    Kiến thức của bạn:      Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu

Xem tiếp »
Trang 1 của 1612345...10...Cuối »