Đầu tư

Nghị đinh 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Luật đấu thầu năm 2013

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đấu thầu. Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Kiến thức của bạn      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

Xem tiếp »

Trình tự đầu tư dự án – Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự đầu tư dự án – Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự đầu tư dự án Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư Kiến thức của bạn      Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai thực hiện dự án đầu tư như thế nào? Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nội dung tư vấn về trình tự đầu tư dự án      Một chu kỳ

Xem tiếp »

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn:      Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương. Kiến thức của luật sư:   Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư năm 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương      1. Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương      Căn cứ theo Điều

Xem tiếp »

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài Kiến thức của bạn      Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế      Để thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, nhà đầu tư nước

Xem tiếp »

Trình tự đầu tư dự án – Phần 1: Chuẩn bị đầu tư

Trình tự đầu tư dự án – Phần 1: Chuẩn bị đầu tư

Trình tự đầu tư dự án Phần I: Chuẩn bị đầu tư Kiến thức của bạn      Trình tự đầu tư dự án theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về trình tự đầu tư dự án      Một chu kỳ của dự án đầu tư bao gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện thủ tục đầu tư; và Triển khai thực hiện dự án đầu tư.      Các giai đoạn này

Xem tiếp »

Hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế

Hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ Kiến thức cho bạn:      Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nội dung tư vấn hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:      Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại

Xem tiếp »

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC – Luật Toàn Quốc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC – Luật Toàn Quốc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC Kiến thức của bạn:      Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC 1. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC      Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh

Xem tiếp »

Thủ tục đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế – Luật Toàn Quốc

Thủ tục đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế – Luật Toàn Quốc

Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nội dung tư vấn thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế      Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22

Xem tiếp »
Trang 1 của 2112345...1020...Cuối »