Đầu Tư

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ   Kiến thức của bạn:     Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn:      Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

Xem tiếp »

Quy định pháp luật về đánh giá hồ sơ dự thầu

Quy định pháp luật về đánh giá hồ sơ dự thầu

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Câu hỏi của bạn:       Đánh giá hồ sơ dự thầu     Câu trả lời:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013 Nội dung tư vấn: Quy định pháp luật về đánh giá hồ sơ dự

Xem tiếp »

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Kiến thức của bạn:     Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư

Xem tiếp »

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI Kiến thức của bạn:      Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định

Xem tiếp »

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  THỦ TỤC NỘP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   Kiến thức của bạn:     Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới nhất. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu

Xem tiếp »

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ   Kiến thức của bạn:         Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn

Xem tiếp »

Nghị định 118/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Nghị định 118/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015           NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Doanh

Xem tiếp »

Tải Luật Đầu tư 2014

Tải Luật Đầu tư 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định về

Xem tiếp »

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ     Kiến thức của bạn:     Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Kiến thức của Luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị

Xem tiếp »
Trang 1 của 2312345...1020...Cuối »