Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Ninh

Các quy định về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Ninh được quy định tại Điều 6 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi của bạn về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất:

     Tôi muốn thực hiện một dự án đầu tư tại Bắc Ninh. Liệu tôi có phải đáp ứng những điều kiện gì hay không?

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất:

     Các quy định về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Ninh được quy định tại Điều 6 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

     Điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tại Bắc Ninh bao gồm:

  • Thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013.
  • Tại mỗi thửa đất hoặc khu đất đấu giá: Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

2.2. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:

     Ngoài các điều kiện chung, người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

  • Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha); không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư (với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên);
  • Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng về việc cho vay vốn để thực hiện dự án;
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung này 
  • Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

2.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá

     Nếu bạn thuộc trường hợp sau đây thì không được tham gia đấu giá:

  • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
  • Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mục 2.1.

 Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.