Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hànhĐánh giá bài viết TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn      Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất Kiến thức của luật sư Cơ […]

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành
Đánh giá bài viết

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn

     Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

     Trình tự thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại chương II thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP như sau:

     Bước 1. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

     Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

     Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

     Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

     Bước 3. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

     Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

     Bước 4. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

     Bước 5. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

     Bước 6. Tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

     Bước 7. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

     Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

     Bước 8. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

     Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

     Bước 9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

     Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

     Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.