Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN2 Câu hỏi về thành lập công ty kinh doanh bất động sản: 3 Câu trả lời về thành lập công ty kinh doanh bất động sản:4 […]

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.
Đánh giá bài viết

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Câu hỏi về thành lập công ty kinh doanh bất động sản: 

Quy định pháp luật về thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Câu trả lời về thành lập công ty kinh doanh bất động sản:

Cơ sở pháp lý: 

 • Luật Doanh Nghiệp 2014 
 • Luật kinh doanh bất động sản 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

 1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bất động sản:

      Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Kinh doanh bất động sản gồm những lĩnh vực sau:

 • Mua bán, cho thuê bất động sản.
 • Môi giới bất động sản.
 • Định giá bất động sản.
 • Hoạt động sàn giao dịch bất động sản.
 • Tư vấn bất động sản.
 • Quảng cáo và quản lý bất động sản.
 • Đấu giá bất động sản.

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

 2.Điều kiện thành lập công ty bất động sản:

 • Những tổ chức, cá nhân khi đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản như: mua bán,cho thuê bất động sản, căn hộ, mặt bằng…thì yêu cầu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng.
 • Đăng ký kinh doanh các dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.
 • Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ về môi giới bất động sản.
 • Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 • Trong trường hợp công ty bạn kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 3. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản:
 • Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh.
 • Dự thảo điều lệ Công ty.
 • Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHHcó hai thành viên trở lên.
 • Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặcthành viên sáng lập Công ty TNHH.
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản.
 • Xác nhận tài khoản ký quỹ của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chinh sásh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Thành lập công ty kinh doanh bất động sản, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Xin chân thành cảm ơn