Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạnĐánh giá bài viết ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Kiến thức của bạn:       Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: […]

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Kiến thức của bạn:

      Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

Khoản 17, 18 Điều 3 Luật xây dựng 2014 quy định:

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

18. Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

dieu-kien-cap-giay-phep-xay-dung-co-thoi-han

     Việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải tuân theo những điều kiện nhất định. Điều 94 Luật xây dựng 2014 quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cụ thể như sau:

     “1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

     a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

     b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

     c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

     2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

     3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

     4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

     5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.”  

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.