Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình năm 2018

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình năm 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA TẠI THÁI BÌNH2 Nội dung tư vấn về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Thái Bình:2.1 1. Điều kiện tách thửa3 2. Diện tích tối […]

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình năm 2018
Đánh giá bài viết

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA TẠI THÁI BÌNH

Câu hỏi của bạn: 

     Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình năm 2018 như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Thái Bình:

1. Điều kiện tách thửa

     Theo quy định tại điều 188 Luật đất đai năm 2013, điều kiện để được tách thửa:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất
 • Đảm bảo diện tích tách thửa tối thiểu

2. Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình

     Theo quy định tại điều 6 quyết định số 07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

     Đối với đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 3m;

     Đối với đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4m.

     Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu không được nhỏ hơn diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu theo quy định trên. Trường hợp thửa đất tách thành hai hoặc nhiều thửa, trong đó có thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn quy định trên nhưng xin hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định trên thì được phép thực hiện tách thửa; việc tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa.

     Các thửa sau khi tách phải có lối vào thửa đất.

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình

3. Các trường hợp không được phép tách thửa

     Theo quy định tại quyết định số 07/2014 của Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình những trường hợp sau không được thực hiện việc tách thửa:

 • Thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết chia lô được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc khu vực đã có thông báo thu hồi đất thì không được phép tách thửa đất.
 • Vi phạm quy định về diện tích tối thiểu, chiều rộng, chiều sâu tối thiểu và thửa đất sau khi tách không có lối vào
4. Trường hợp không áp dụng quy định trên về điều kiện tách thửa
 • Hiến tặng cho Nhà nước một phần diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa
 • Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trước ngày 06 tháng 5 năm 2011;
 • Thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 06 tháng 5 năm 2011
 • Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 06 tháng 5 năm 2011 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết

     Khi thuộc một trong các trường hợp trên thì không áp dụng các điều kiện về diện tích tối thiểu, chiều rộng, chiều sâu thửa đất như các quy định ở trên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.