Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI THÁI BÌNH2 Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình:2.1 1. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở […]

Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI THÁI BÌNH

Kiến thức của bạn:

Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình:

1. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước

     Điều 18 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quy định về vấn đề hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

1.1 Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở mà chủ sử dụng đất không có tài sản di chuyển thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản như sau:

  • Trường hợp chỉ có một (01) hộ gia đình, cá nhân thuê nhà ở thì kinh phí hỗ trợ di chuyển cho hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở là 3.000.000 đồng;
  • Trường hợp có từ hai (02) hộ gia đình, cá nhân trở lên đang thuê nhà ở thì kinh phí hỗ trợ di chuyển đối với hộ gia đình đang thuê nhà ở là 2.000.000 đồng/hợp đồng, cho cá nhân đang thuê nhà ở là 1.000.000 đồng/hợp đồng.
Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình

Một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình

1.2 Trường hợp trên đất thu hồi có cả tài sản chủ sử dụng đất và tài sản của người thuê nhà phải di chuyển tài sản thì kinh phí hỗ trợ di chuyển cho hộ gia đình đang thuê nhà ở là 1.000.000 đồng/hợp đồng, cho cá nhân đang thuê nhà ở là 500.000 đồng/hợp đồng.

1.3 Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở chỉ được xét hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này khi hợp đồng thuê nhà ở được ký trước thời điểm thông báo thu hồi đất và tại thời điểm thu hồi đất còn thời hạn thuê nhà, đồng thời người thuê nhà ở thực hiện đăng ký tạm trú trước thời điểm thông báo thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

2. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn tại Thái Bình

     Được quy định tại Điều 19 Quyết định 08/2014/QĐ-UBND như sau: “Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân”

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về một số khoản hỗ trợ tại Thái Bình khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.