Hình Sự

Hành vi tự ý sử dụng hình ảnh của người khác bị xử lý như thế nào

Hành vi tự ý sử dụng hình ảnh của người khác bị xử lý như thế nào

Tự ý sử dụng hình ảnh của người khác bị xử lý như thế nào Câu hỏi của bạn về tự ý sử dụng hình ảnh của người khác bị xử lý như thế nào:      Xin chào luật sư!      Tôi và chị A có xảy ra mâu thuẫn và có cãi vã qua lại, nay chị A dùng hình ảnh của tôi để lập 1 tài khoản facebook giả mạo tôi và có hành vi phỉ bám danh dự cũng như tinh thần của tôi. Hiện tôi đang có thai được 4 tháng, nó làm ảnh

Xem tiếp »

Tước quyền công dân theo quy định của bộ luật hình sự 2019

Tước quyền công dân theo quy định của bộ luật hình sự 2019

Tước quyền công dân Câu hỏi của bạn về tước quyền công dân      Chào luật sư, xin hỏi luật sư về quy định của pháp luật hiện hành về hình phạt tước một số quyền công dân, mong sớm nhận được câu trả lời của luật sư. Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của luật sư về tước quyền công dân theo quy định của bộ luật hình sự 2019       Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về tước quyền công dân theo quy định

Xem tiếp »

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Thông báo về việc kháng cáo kháng nghị Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị như sau: Việc kháng cáo phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. Trong thời

Xem tiếp »

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 55-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../....../TB-TA(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 39-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../.....(2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 40-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Quyết định phục hồi vụ án Mẫu số 41-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP      Nghị quyết này hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đánh bạc có được tại ngoại không theo quy định

Đánh bạc có được tại ngoại không theo quy định

Đánh bạc có được tại ngoại không Câu hỏi của bạn về đánh bạc có được tại ngoại không      Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin cho biết đánh bạc có được tại ngoại không? Câu trả lời của Luật sư về đánh bạc có được tại ngoại không      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đánh bạc có được tại ngoại không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm

Xem tiếp »

Tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào 2020

Tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào 2020

Tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào Câu hỏi của bạn về tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào:      Chào luật sư, mong luật sư giải đáp thắc mắc. Tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào? Mục đích của việc tạm giam là gì thưa luật sư? Tôi xin cảm ơn!  Câu trả lời của luật sư về tạm giam được áp dụng cho những loại tội phạm nào:      Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi

Xem tiếp »