Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên mới nhất

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên mới nhấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHÚ YÊN2 Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên:3 Câu trả lời của Luật sư về diện tích […]

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên mới nhất
Đánh giá bài viết

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHÚ YÊN

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên là bao nhiêu mét vuông?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên:

     Việc tách thửa đất là việc chia tách từ một thửa đất hoặc nhiều thửa đất (gọi là thửa đất bị tách) thành hai hoặc nhiều thửa đất khác nhau (gọi là thửa đất được tách). Tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật chung và điều kiện riêng của từng tỉnh. Cụ thể, điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên

     Điều kiện tách thửa đất nói chung và điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên được quy định tại Điều 4 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định 38/2018/QĐ-UBND như sau:

Thửa đất bị tách thửa phải là thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên

diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên

2.2 Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên

     Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên được quy định tại Điều 7 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND và nay được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Quyết định 38/2018/QĐ-UBND, cụ thể:

2.2.1 Đối với đất nông nghiệp trước đây được cân đối theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ “về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp” cho hộ gia đình sử dụng đất, nay người sử dụng đất trong hộ gia đình có nhu cầu tách thửa để phân chia diện tích được cân đối theo nhân khẩu để thực hiện quyền sử dụng đất thì UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào hạn mức giao đất theo nhân khẩu ở từng địa phương để xác định diện tích tối thiểu cho phép tách thửa”.

2.2.2 Đối với đất nông nghiệp (mà người sử dụng đất trong hộ gia đình không có nhu cầu tách thửa như tại khoản 1 Điều 7 và không thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 8 quy định này): Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng mức quy định dưới đây:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

1

Đất trồng lúa

1.000

2

Đất trồng cây hàng năm khác

500

3

Đất trồng cây lâu năm

2.000

4

Đất làm muối

500

5

Đất rừng sản xuất

5.000

6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.000

Tóm lại: diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên được phân định theo mục đích sử dụng cụ thể của loại đất nông nghiệp đó với mức thấp nhất là 500m2 tương ứng với đất trồng cây hàng năm khác và đất làm muối; mức cao nhất là 2000m2 đối với đất trồng cây lâu năm.

Lưu ý: quy định về diện tích tách thửa đất nông nghiệp nêu trên không áp dụng đối với thửa đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở hoặc nằm trong khu dân cư.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Yên quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai