Đất được giao trái thẩm quyền có bị thu hồi không?

Đất được giao trái thẩm quyền có bị thu hồi không?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN2 Câu hỏi của bạn về đất được giao trái thẩm quyền: 3 Câu trả lời của Luật sư về đất được giao trái thẩm quyền:3.1 1. Căn cứ pháp lý […]

Đất được giao trái thẩm quyền có bị thu hồi không?
5 (100%) 1 vote

ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN

Câu hỏi của bạn về đất được giao trái thẩm quyền: 

     Thưa Luật sư, tôi có vấn đề sau mong luật sư giải đáp: Tôi có mua của UBND xã một mảnh đất. Mảnh đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi nghe nói đất của tôi sẽ bị thu hồi. Liệu có đúng hay không?

Câu trả lời của Luật sư về đất được giao trái thẩm quyền:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đất được giao trái thẩm quyền; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đất được giao trái thẩm quyền như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đất được giao trái thẩm quyền

2. Nội dung tư vấn về đất được giao trái thẩm quyền

     Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì chỉ có một số cơ quan nhất định mới được giao đất, cho thuê đất. Nếu cơ quan khác giao đất thì sẽ được xác định là giao đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên, việc giao đất trái thẩm quyền có bị thu hồi hay không còn tùy thuộc vào thời điểm giao đất của cơ quan; cơ quan nào là cơ quan giao; gia đình bạn có sử dụng ổn định ở trên phần diện tích được giao đó hay không; hiện nay, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đó như thế nào… Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Thẩm quyền giao đất

    Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất như sau:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn

     Như vậy, UBND xã không có thẩm quyền giao đất cho người dân. Việc UBND xã giao đất cho gia đình bạn được xác định là giao đất trái thẩm quyền.

đất được giao trái thẩm quyền

đất được giao trái thẩm quyền

2.2. Có bị thu hồi đất giao trái thẩm quyền không?

     Điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;……

     Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền 

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

     Vì bạn không nói rõ thời gian bạn mua đất của UBND xã là vào ngày bao nhiêu; cũng như có giấy tờ gì hay không; nên chúng tôi không thể trả lời cho bạn liệu đất của bạn có bị thu hồi hay không? Tuy nhiên, nếu như đất được giao trái thẩm quyền từ ngày 01/07/2014 trở đi; thì đất của bạn sẽ không được cấp GCNQSDĐ và bị thu hồi.

     Kết luận: Nếu như đất được giao trái thẩm quyền từ ngày 01/07/2014 trở đi thì đất của bạn sẽ không được cấp GCNQSDĐ và bị thu hồi.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đất được giao trái thẩm quyền; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Minh