Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định

Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất bạn cần đảm bảo đất của mình có đủ các điều kiện được thế chấp quyền sử dụng đất....

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Câu hỏi của bạn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất thì cần những loại giấy tờ gì và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn!

Câu trả lời của Luật sư về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình đi thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

2.1. Điều kiện được thế chấp quyền sử dụng đất

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

     Theo đó, để thế chấp quyền sử dụng đất bạn phải đảm bảo đất của bạn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và vẫn trong thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

2.2. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);
  • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
  • Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực);
  • Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

2.3. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký:

     Người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

     Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại Ủy ban nhân dân xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

     Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

     Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký thực hiện các việc sau đây:

  • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;
  • Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;
  • Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
  • Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận đủ hộ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

     Bước 3: Kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:

     Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký. Nếu hồ sơ không hợp lệ khi có một trong các căn cứ sau: Không thuộc thẩm quyền đăng ký; Hồ sơ đăng ký không hợp lệ; Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn; Yêu cầu đăng ký thay đổi; Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký; Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.

     Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

     Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

     Bước 4: Trả kết quả đăng ký:

     Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu  nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả và Giấy biên nhận thu lệ phí đăng ký.

     Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất bạn cần đảm bảo đất của mình có đủ các điều kiện được thế chấp quyền sử dụng đất. Sau đó chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

     Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đấtquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 1900 6500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Huyền Trang