Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM2 Nội dung kiến thức đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm2.1      1. Các trường hợp đăng […]

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Kiến thức của bạn

     Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm

     1. Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

     Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 18 nghị định như sau:

  • Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm theo thỏa thuận của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đổi tên hoặc thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm do tổ chức lại doanh nghiệp;
  • Rút bớt tài sản bảo đảm;
  • Bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới;
  • Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai) đã hình thành, thì thủ tục đăng ký thay đổi được thực hiện đồng thời với thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong phiếu yêu cầu đăng ký;
  • Bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà trong hợp đồng bảo đảm ban đầu các bên không có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai.
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm

     2. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm

     Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất đã đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều 43 nghị định 102/2017/NĐ-CP sau đây:

     – Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính);

     – Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

  • Hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu
  • Hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của các bên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực)
  • Hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

     – Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

     – Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     3. Lưu ý

     Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì việc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký được thực hiện đồng thời với thủ tục chỉnh lý biến động đất đai.

     Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi tên của bên bảo đảm trên Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm. Trong trường hợp này, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.