Chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở theo quy định pháp luật

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở được thực hiện căn cứ các quy định tại Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP...

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN THÀNH ĐẤT Ở

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: gia đình tôi có có 500m2 đất vườn ở vùng nông thôn. Hiện tại tôi muốn chuyển miếng đất vườn thành đất nhà ở thì phải làm thủ tục gì và chi phí là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

      Khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

1. Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

     Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó khoản 1 có quy định về các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

     “Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

     a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

     b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

     c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

     d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

     e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở’

     g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

     Như vậy, trường hợp của gia đình bạn khi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở thuộc vào trường hợp quy định tại điểm d: “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp” và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

2. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở 

2.1 Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

     Được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, người sử dụng đất cần cung cấp thêm bản sao các loại giấy tờ chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của người sử dụng đất.

2.2 Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

     Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định , cụ thể như sau:

  • Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

3. Nghĩa vụ tài chính phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở

     Các chi phí người sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khỏan 2 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, cụ thể số tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tinh theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: