Chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

Chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá được thực hiện theo các quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định 135/2016/NĐ-CP...

CHI PHÍ PHẢI NỘP KHI CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT TRÚNG ĐẤU GIÁ

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi có trúng đấu giá một mảnh đất. Bây giờ để được cấp sổ đỏ cho mảnh đất đó tôi có phải nộp thêm khoản tiền gì nữa không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn về các chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 135/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Thông tư 13/2022/TT-BTC
  • Thông tư 85/2019/TT-BTC

Nội dung tư vấn:

 1. Cấp sổ đỏ đối với trường hợp đất trúng đấu giá được hiểu như thế nào?

Khoản 16, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

     Các trường hợp được cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 99 Luật đất đai, trong đó Điểm đ Khoản 1 có quy định:

     “1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

     đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;”

     Từ quy định trên cho thấy, trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những trường hợp được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Và cũng tương tự như cấp sổ đỏ lần đầu đối với các trường hợp khác, các chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá bao gồm dưới đây.

chi-phi-phai-nop-khi-cap-so-do-cho-dat-trung-dau-gia

2. Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

     Điểm a, Khoản 1, Điều 107 Luật đất đai 2013 quy định:

     “1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

     a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.”

     Tiền sử dụng đất đối với trường hợp trúng đấu giá được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP:

     “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.”

     Như vậy, số tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp chính là số tiền trúng đấu giá.

3. Lệ phí trước bạ khi xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

     Điều 1, Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định:

     “Điều 1: Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

     1. Nhà, đất

     Điều 2: Người nộp lệ phí trước bạ

     Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạn trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

     Theo đó, căn cứ vào quy định trên, nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ. Theo khoản 1 Điều 4, Thông tư 13/2022/TT-BTC và Thông tư 17/TT-BTC VBHN thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

4. Các khoản phí và lệ phí khác khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

     Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác nếu có bao gồm: phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất…

     Theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, mức thu đối với các khoản phí này do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phù hợp với từng địa phương nhưng phải đảm bảo:

  • Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.

  • Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

  • Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương,…

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.        

 Liên kết tham khảo: