Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh theo quy định của pháp luật

Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh theo quy định của pháp luật: pháp luật quy định quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ

CÁCH GHI QUÊ QUÁN TRONG GIẤY KHAI SINH

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư,

     Tôi muốn hỏi một việc như sau: vừa rồi tôi đi làm thủ tục đăng  ký khai sinh cho con. Nhưng phần thông tin về quê quán, cán bộ hộ tịch lại ghi theo quê quán của ông nội cháu. Luật sư cho tôi hỏi cán bộ xã làm như vậy có đúng không?

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời  của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn

    1. Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh

     Trong số các loại giấy tờ tuỳ thân, giấy khai sinh là loại giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Như vậy, đối với một con người, khi có Giấy khai sinh – hộ tịch gốc – người đó đã là một công dân có đủ mọi quyền và nghĩa vụ theo pháp luật đối với nhà nước và xã hội.

     Căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 : ”Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.”

      Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cũng quy định về việc xác định dung đăng ký khai sinh như sau: “ Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 của Luật Hộ tịch.”

     Đối chiếu các quy định trên có thể thấy, pháp luật không quy định bắt buộc việc khi khai quê quán để làm giấy khai sinh cho con thì phải theo quê quán của bố hay quê quán của mẹ. Việc xác định quê quán của con hoàn toàn do cha mẹ tự thỏa thuận.

     Việc cán bộ xã ghi quê quán của bé theo ông nội cháu hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật.

     Bạn có thể làm thủ tục sửa đổi, cải chính bởi giấy khai sinh là giấy tờ gốc mà mọi giấy tờ khác phải phải phù hợp với giấy khai sinh.

Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh

Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh

     2. Thủ tục cải chính quê quán trong giấy khai sinh

     Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.

    a. Thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch

  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

    b. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  • Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

    c. Thời gian giải quyết

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

     Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

     Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

     Lưu ý: Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch           

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về hôn nhân và gia đình quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.