Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

Quy định hứa thưởng là cam kết của một bên sẽ thực hiện nghĩa vụ trả thưởng nếu một bên khác đã thực hiện được những điều kiện do bên hứa thưởng đưa ra...

 

Câu hỏi của bạn:

      Chào Luật sư, dạo gần đây tôi đọc Bộ Luật dân sự 2015 và có thắc mắc như sau: Hứa thưởng có phải một loại hợp đồng không và hiện nay pháp luật có quy định như thế nào về hứa thưởng?

      Cảm ơn Luật sư!

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về quy định hứa thưởng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định hứa thưởng như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Hứa thưởng là gì?

     Giao dịch dân sự là hành vi pháp lí đa phương hoặc đơn phương của chủ thể nhằm đạt tới một hậu quả pháp lí nhất định. Hứa thưởng là hành vi pháp lí đơn phương của một bên chủ thể đưa ra những điều kiện nhất định, điều kiện nay phải cụ thể, rõ ràng, không bị pháp luật cấm và không trái đạo đức xã hội. Đối tượng của việc hứa thưởng là một công việc như: tìm kiếm một tài sản, hoàn thành một công việc nào đó…

     Khi chủ thể thứ hai đã thực hiện được công việc mà người hứa thưởng nêu ra, họ có quyền yêu cầu người hứa thưởng phải trả thưởng như đã tuyên bố. Việc trả thưởng phải được tuyên bố cụ thể như một số tiền, một số đồ vật hoặc người hứa thưởng phải làm cho bên kia một công việc nào đó.

     Vậy, hứa thưởng là cam kết của một bên sẽ thực hiện nghĩa vụ trả thưởng nếu một bên khác đã thực hiện được những điều kiện do bên hứa thưởng đưa ra. Những điều kiện này không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

     Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định tại Điều 570:

Điều 570. Hứa thưởng
1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.
2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Nội dung quy định hứa thưởng

     Nội dung quy định hứa thưởng bao gồm bên hứa thưởng và bên trả thưởng: 

2.1 Bên hứa thưởng 

     Là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nghĩa vụ phải tiếp nhận kết quả công việc mà người khác đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra

     Bên hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc.Trường hợp này bên hứa thưởng phải tuyên bố về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc. Nếu tuyên bố hứa thưởng không quy định về thời gian bắt đầu thực hiện công việc thì tuyên bố đó có hiệu lực kể từ ngày công khai. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã công bố

Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng
Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

     Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng phải thực hiện cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện hứa thưởng. Hết thời gian đó, bên hứa thưởng không buộc phải trả thương cho người đã thực hiện công việc đúng hạn

2.2 Bên trả thưởng 

     Là người đã hoàn thành công việc mà bên hứa thưởng tuyên bố. Sau khi thực hiện xong công việc phải bàn giao lại cho bên hứa thưởng và nhận phần thưởng của bên trả thưởng.

      – Nếu một người thực hiện công việc hứa thưởng thì người đó có quyền nhận thưởng

     – Nhiều người thực hiện công việc nhưng hành vi của họ hoàn toàn độc lập với nhau, người nào thực hiện xong trước, người đó được nhận thưởng. Nếu họ cùng hoàn thành công việc vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho tất cả mọi người. Trường hợp này họ thực hiện một loại công việc giống nhau, thời gian giao kết quả công việc trùng nhau và có một phần thưởng duy nhất. Cũng có thể cùng một loại công việc nhưng có nhiều phần thưởng, người nào hoàn thành công việc đó đúng thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng. Điều này phụ thuộc vào việc tuyên bố trả thưởng.

     – Nhiều người cùng công tác để thực hiện công việc do người hứa thưởng yêu cầu, họ sẽ được nhận chung phần thưởng, phần của mỗi người phụ thuộc và công sức đóng góp của họ

     Theo nội dung tại Điều 572 Bộ luật dân sự 2015 về trả thưởng như sau: 

Điều 572. Trả thưởng
1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.
2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

3. Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

     Điều 116 Bộ luật Dân sự  2015 xác định: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.” Từ quy định này ta thấy giao dịch dân sự được xác định là kết quả của việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Trong giao dịch dân sự ý chí và sự thể hiện ý chí của chủ thể tham gia giao dịch là vô cùng quan trọng. Ý chí là nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên trong của con người mà nội dung của nó được xác định bởi các nhu cầu về sản xuất, tiêu dùng của bản thân họ. 

     Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự, trong đó thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình hoặc bên còn lại trong quan hệ. Tuy nhiên, bên kia có thể tham gia hoặc không tham gia giao dịch. Điều này thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 570 và khoản 2 điều 573 Bộ luật Dân sự 2015.

     Hứa thưởng không ấn định và cũng không giới hạn về chủ thể tham gia, thường là chỉ đưa ra một số tiêu chuẩn hay điều kiện nhất định. Xét về mặt chủ thể sẽ có điểm khác biệt căn bản so với quan hệ hợp đồng, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải đảm bảo một số điều kiện nhất định về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, đồng thời phải được xác định cụ thể trong hợp đồng. Trong khi đó, đối tượng tham gia vào quan hệ hứa thưởng lại không bị giới hạn bởi các điều kiện này.

     Tham gia vào việc hứa thưởng các bên hoàn toàn không bị rằng buộc bởi một sự cam kết hay thỏa thuận nào. Mặt khác, theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 về khái niệm hợp đồng thì, hợp đồng dân sự, phải là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

      Như vậy, từ những phân tích trên có thể thấy, hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương không ràng buộc bởi quan hệ hợp đồng.

4. Tình huống tham khảo:

     A đăng lên trang cá nhân mạng face book với nội dung: từ ngày 20/03/2017 đến ngày 28/03/2017 nếu ai tìm được con mèo bị mất tích của A thì A sẽ trả thưởng là 1000 đô la (USD), và cho biết thông tin về con mèo này. Ngay sau đó B đã liên lạc với A để thỏa thuận về việc hứa thưởng này. Ngày 24/03 B chủ động liên lại với A nói đã tìm được mèo cho A . Khi A nhận đến nhận mèo của mình thì nhìn thấy B đã đá nó 1 cái và A nói rằng vì hành động trên của B nên A chỉ trả thưởng cho ½ số tiền treo thưởng ban đầu là 500 USD.

    Nếu B không chấp nhận mức trả thưởng trên yêu cầu A trả 100% tiền treo thưởng như đã hứa, hỏi B có đòi lại được số tiền là 500 USD còn lại không? Các tin nhắn nói chuyện giữa A và B và dòng tin đăng trên trang cá nhân của A đều được B chụp lại.

     Kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi!

     Trả lời:

     A đã công bố treo thưởng trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook 1000 USD nếu ai tìm được con mèo của A và B đã tìm thấy con mèo của A. Điều này có nghĩa là B đã hoàn thành yêu cầu của A đúng thời hạn nên A phải có trách nhiệm trả thưởng cho B theo như công bố theo Khoản 1, Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015: ” Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện”

     Kết luận: Như vậy, từ những phân tích trên đây có thể thấy hứa thưởng không phải là một loại hợp đồng. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, bạn có thể tham khảo các dịch vụ dưới đây của luật Toàn Quốc:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về quy định hứa thưởng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quy định hứa thưởng ví dụ như: thời điểm có hiệu lựcquyền và nghĩa vụ các bêntrình tự, thủ tục hoặc các vấn đề khác liên quan đến hứa thưởng. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi về quy định hứa thưởng, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về quy định hứa thưởng như: soạn thảo hồ sơ ủy quyền, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chínhcung cấp dịch vụ, …

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn !

Chuyên viên: Nguyễn Phương