Quy định về hứa thưởng theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định về hứa thưởng theo Bộ luật dân sự 2015. Hứa thưởng thực chất là là sự tuyên bố ý chí đơn phương của một phía chủ thể, quan hệ nghĩa vụ chỉ phát

QUY ĐỊNH VỀ HỨA THƯỞNG THEO BLDS 2015

Kiến thức của bạn:

     Quy định về hứa thưởng theo Bộ luật dân sự 2015.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Hứa thưởng thực chất là là sự tuyên bố ý chí đơn phương của một phía chủ thể, quan hệ nghĩa vụ chỉ phát sinh khi người tuyên bố ý chí đưa ra các yêu cầu và một chủ thể nào đó phải thực hiện được yêu cầu đó. Việc thưởng chỉ được thực hiện theo đúng lời hứa của người tuyên bố khi một người được xác định thực hiện công việc theo yêu cầu của người tuyên bố hứa thưởng. Nói cách khác, người được thưởng phải thực hiện và hoàn thành công việc theo yêu cầu của người tuyên bố hứa thưởng. Hứa thưởng được quy định tại Chương XVII Bộ luật dân sự 2015.

  1. Hứa thưởng

     Hứa thưởng là một hành vi pháp lý đơn phương nhưng được công khai. Tính công khai được thể hiện qua việc không ấn định cũng như không giới hạn về chủ thể tham gia, mà chỉ đưa ra một số quy ước hay điều kiện nhất định.

     Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

quy định về hứa thưởng

Quy định về hứa thưởng theo Bộ luật dân sự 2015

  1. Rút lại tuyên bố hứa thưởng

     Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

  1. Trả thưởng

  • Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.
  • Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
  • Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
  • Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Thực hiện công việc không có ủy quyền

     – Giao dịch dân sự của người chưa thành niên

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: