Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất

Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất5 (100%) 1 vote MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT      Giấy ủy quyền nhà đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền đối với nhà đất, bên uỷ […]

Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất
5 (100%) 1 vote

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT

     Giấy ủy quyền nhà đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền đối với nhà đất, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

     Hiện nay, nhiều người gặp khó khăn trong việc lập hợp đồng ủy quyền nhà đất. Vậy nên, dưới đây là bài trình bày cụ thể hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất.

1. Mẫu giấy ủy quyền nhà đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN[1]:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………………….. Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN[2]

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  …………………………………………………………………………………

Số CMTND: …………………………….. Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ……………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN[3]:

1. Phạm vi Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN[4]:

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

>>> Tải Mẫu giấy ủy quyền nhà đất bản đầy đủ

Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất

Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất

2. Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất 

Mục [1], [2]:

  • “Họ và tên”: Ghi rõ Họ và tên bằng chữ in hoa, đủ dấu;

  • “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú”: Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt);

  • “Số CMTND”: Ghi đầy đủ số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; “Ngày cấp: Ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày cấp, tháng cấp và 04 chữ số cho năm cấp trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; “Nơi cấp”: Ghi rõ tên cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

  • “Quốc tịch”: Ghi rõ quốc tịch hiện nay đang thuộc quốc gia nào. 

Mục [3]:

  • “Phạm vi Ủy quyền”: Ghi rõ phạm vi ủy quyền nhà đất do hai bên thỏa thuận, ghi cụ thể những công việc ủy quyền;

  • “Thời gian Ủy quyền”: Ghi rõ thời gian ủy quyền là bao nhiêu năm và bắt đầu thời gian ủy quyền vào ngày/ tháng/năm nào.

Mục [4]: 

  • “Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền”: Ghi rõ các quyền của bên ủy quyền đối với bên được ủy quyền và các nghĩa vụ mà bên ủy quyền phải thực hiện đối với bên được ủy quyền;

  • “Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền”: Ghi rõ các quyền của bên được ủy quyền đối với bên ủy quyền và nghĩa cụ mà bên được ủy quyền phải thực hiện đối với bên được ủy quyền.

     Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Toàn Quốc thông qua tổng đài hỗ trợ trực tuyến: 19006500 nhánh 1 hoặc qua email: lienhe@luattoanquoc.com để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền nhà đất năm 2019; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Trịnh Hợp