Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI HÀ TĨNH2 Nội dung kiến thức về bồi thường về đất tại Hà Tĩnh2.1      1. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền […]

Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

     Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về bồi thường về đất tại Hà Tĩnh

     1. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

     Điều 7 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường về đất tại Hà Tĩnh đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất như sau:

     Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng được thực hiện theo nguyên tắc:

  • Trường hợp có giấy tờ xác định được diện tích của từng đối tượng đang sử dụng đất, thì phương án bồi thường được lập, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường cho từng đối tượng.
  • Trường hợp không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của các đối tượng đang sử dụng đất, thì tiền bồi thường về đất cho các đối tượng được xác định trên cơ sở Văn bản thỏa thuận của các đối tượng sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Tổ chức hành nghề công chứng xác nhận theo quy định của pháp luật; nếu các đối tượng đang sử dụng đất không thỏa thuận được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi tiền bồi thường về đất của các đối tượng vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước đến khi có sự thống nhất giải quyết thì tiến hành chi trả theo quy định.
Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh

Bồi thường về đất tại Hà Tĩnh

     2. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

     Điều 8 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

     Khi Nhà nước thu hồi đất ở thì việc bồi thường về đất thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , trong đó:

  • Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một (01) thửa đất ở bị thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở bị thu hồi, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế quỹ đất của địa phương để bố trí quy hoạch nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét từng trường hợp cụ thể để giao 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư theo quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về đất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.