Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ DO PHẢI DI CHUYỂN TẠI NGHỆ AN Kiến thức của bạn: Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của […]

Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ DO PHẢI DI CHUYỂN TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn:

Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An:

     Điều 21 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Hộ gia đình theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai và cá nhân đang sử dụng đất mà phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường do di chuyển như sau:

  • Di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi: 3.000.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển đến xã, phường, thị trấn khác trong đơn vị cấp huyện nơi có đất thu hồi: 4.000.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển đến huyện khác trong tỉnh: 5.000.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển đến tỉnh khác: 8.000.000 đồng/hộ.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.

     Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm tra hiện trạng, lập biên bản có xác nhận của UBND cấp xã nơi thu hồi đất để thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại (bao gồm cả mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất) để trình UBND cấp huyện quyết định theo quy định.

     UBND cấp huyện giao Phòng, ban có liên quan thẩm định trước khi phê duyệt.

Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An

Bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An

3. Người bị thu hồi đất (cả trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước), mà phải di chuyển chổ ở và không còn chỗ ở khác trên địa bàn cấp xã nơi thu hồi đất thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, cụ thể như sau:

a) Mức hỗ trợ thuê nhà:

– Tại địa bàn thành phố Vinh:

  • Hộ gia đình có từ 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/tháng/hộ;
  • Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;

– Tại địa bàn các thị xã:

  • Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;
  • Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;

– Tại địa bàn thị trấn các huyện:

  • Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;
  • Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/hộ;

– Các địa bàn còn lại: 1.000.000 đồng/tháng/hộ.

b) Thời gian tính hỗ trợ thuê nhà:

     Thời gian hỗ trợ thuê nhà là 06 tháng. Đối với trường hợp thời gian thực tế chờ tạo lập chỗ ở mới quá 06 tháng, thì giao UBND cấp huyện Quyết định thời gian hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 12 tháng;

     Các hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà ở sau khi đã bàn giao mặt bằng cho dự án đúng thời gian quy định.

4. Đối với tổ chức bị thu hồi đất phải di chuyển đến cơ sở mới.

     Ngoài việc được bồi thường di chuyển theo quy định, trường hợp phải di chuyển đến cơ sở mới nhưng Nhà nước chưa kịp bố trí địa điểm di chuyển thì được hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc, kho tạm thời trung chuyển. Mức hỗ trợ xác định bằng diện tích thuê (nhưng tối đa không vượt quá diện tích bị thu hồi) nhân đơn giá thuê do UBND tỉnh quy định cho thời gian tính từ khi bàn giao toàn bộ mặt bằng đến khi có thông báo nhận địa điểm mới của UBND tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 12 tháng.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường hỗ trợ do phải di chuyển tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.