Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI HÀ TĨNH Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, […]

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh:

     Điều 17 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định việc bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư… đang sử dụng đất hợp pháp, khi Nhà nước thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở đi nơi khác thì được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là hộ):

  • Di chuyển trong phạm vi không quá 1 Km: 2.600.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển trong phạm vi từ trên 1 Km đến 5 Km: 4.000.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển trong phạm vi trên 5 Km đến 10 Km: 6.000.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển trong phạm vi trên 10 Km đến 15 Km: 8.500.000 đồng/hộ;
  • Di chuyển trên 15 Km: 12.000.000 đồng/hộ.
Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh

2. Đối với Tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư… được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất. Mức bồi thường căn cứ vào khối lượng, cung độ, giá cước vận chuyển và tính chất của từng loại thiết bị, máy móc, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán chi phí và trình phê duyệt trong phương án bồi thường; trường hợp tài sản, dây chuyền, thiết bị máy móc… có tính chất phức tạp, đặc thù thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí, trình Sở quản lý chuyên ngành thẩm định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết