Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành

Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH2 Câu hỏi của bạn về bổ sung ngành nghề kinh doanh3 Câu trả lời của Luật sư về bổ sung ngành nghề kinh doanh3.1 1. Cơ […]

Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành
5 (100%) 1 vote

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Câu hỏi của bạn về bổ sung ngành nghề kinh doanh

     Kính gửi Luật Sư.

     Luật Sư cho tôi  hỏi quy định pháp luât về bổ sung ngành nghề kinh doanh?

     Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Câu trả lời của Luật sư về bổ sung ngành nghề kinh doanh

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bổ sung ngành nghề kinh doanh , chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Cơ sở pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh 

2. Nội dung tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh 

     Khi doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

     Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh:

     Bước 1: lập hồ sơ thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  •  Ngành, nghề đăng ký bổ sung ;
  •  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
  •  Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

     Số lượng hồ sơ: 01 bộ

     Nộp tại: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

     Bước 2: tiếp nhận, xử lý hồ sơ

    Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

    Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bài viết tham khảo

      Để được tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./