Những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014. Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới...

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Kiến thức của bạn:

     Xin luật sư cho em biết Luật doanh nghiệp năm 2014 có những điểm mới gì so với Luật doanh nghiệp năm 2005.

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Luật doanh nghiệp năm 2005

Nội dung tư vấn về điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014

      Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới rất trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 Chương,  213 Điều, tăng 41 Điều. Trong đó Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 Điều và Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội là những nội dung mới hoàn toàn. Dưới đây là một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014:

1. Về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn của công ty

     Trong một loại hình doanh nghiệp bất kỳ thì vốn điều lệ có vai trò quan trọng, bởi nó không chỉ giúp cho doanh nghiệp đó vừa tồn tại về mặt pháp lý, tồn tại được trên thực tế mà vốn điều lệ còn giúp cho doanh nghiệp đó phát triển vững chắc. Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định các nguyên tắc để xác định, đăng ký vốn thực góp của công ty, giải quyết tình trạng vốn không có thực (ảo) nhưng không thể xử lý được như hiện nay. Trong đó điểm mới nhất là cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ.

     Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được quyền đăng ký điều chỉnh giảm vốn bằng giá trị số vốn thực góp. Trong trường hợp này, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ vốn điều lệ đã đăng ký góp, số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị phần vốn góp, mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn cam kết góp.

Luật doanh nghiệp năm 2014

Điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2014

2. Về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được coi như là giấy “khai sinh” của một doanh nghiệp. Bất kể một sự vật hiện tượng nào khác doanh nghiệp cũng có sự sinh ra, tồn tại, phát triển và “chết đi”. Nếu coi sự phá sản của các doanh nghiệp là sự kết thúc, chấm dứt tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp cũng giống như cái chết của một cá nhân thì quá trình lúc đầu đánh dấu sự ra đời của một pháp nhân đó chính là việc đăng ký doanh nghiệp.

     Giấy đăng ký doanh nghiệp được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc bản điện tử. Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; thông tin chi tiết nhân thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, thành viên công ty và thông tin của thành viên tổ chức; vốn điều lệ của doanh nghiệp.

     Như vậy, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không có nội dung ngành, nghề kinh doanh kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần). Điều này dẫn đến việc khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chỉ phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.  Như vậy, mỗi khi Doanh nghiệp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, sẽ không mất thời gian và thủ tục để chờ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều quan trọng hơn cả là việc bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề… đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp, làm cho doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh thực sự an toàn, đa công năng; đồng thời mở rộng môi trường cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp khi muốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

     Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bổ sung thêm tại Chương I 4 Điều liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức mà ở Luật Doanh nghiệp năm 2005 không quy định cụ thể. Điều 15, 16 Luật Doanh nghiệp năm 2015 quy định về trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Người đại diện theo quỷ quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức.

      Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014: Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Như vậy, so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là đã quy định mở rộng hơn; Công ty hoàn toàn có thể tự quyết định, chỉ định một người đại diện theo pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết thì có quyền tự chủ quyết định việc có nhiều người đại diện theo pháp luật, số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được quy định tại Điều lệ Công ty. Ngoài ra theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

     Và một số điểm mới khác nữa…

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.