Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, […]

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kiến thức của bạn:

     Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:

Nội dung tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại

1. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại

a. Việc nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Thực hiện thương mại nhà nước trong nhập khẩu sản phẩm thuốc lá;
  • Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành;
  • Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu quản lý được quy định tại Nghị định 67/2013 NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan như đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước.

     Bộ Công Thương chỉ định doanh nghiệp thực hiện thương mại Nhà nước nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc lá.

nhập khẩu sản phẩm thuốc lá

nhập khẩu sản phẩm thuốc lá

b. Xuất khẩu sản phẩm thuốc lá phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

– Thương nhân được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp theo quy định;

– Trường hợp thương nhân nhận ủy thác xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp từ thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá thì thương nhân nhận ủy thác xuất khẩu phải có một trong ba loại giấy phép trên.

–  Đối với thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, số lượng sản phẩm thuốc lá xuất khẩu không bị trừ vào hạn mức sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước.

     Việc tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

     Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể cơ chế quản lý thương mại nhà nước đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.

2. Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

–  Cá nhân nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam mang theo thuốc lá không vượt quá mức tiêu chuẩn hành lý cho phép theo quy định của Chính phủ.

–  Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nếu có nhu cầu được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để sử dụng phải theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

     Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá nhập khẩu thuốc lá vào Việt Nam để nghiên cứu sản xuất thử phải được phép của Bộ Công Thương. Số lượng thuốc lá nhập khẩu để nghiên cứu sản xuất thử mỗi lần không quá 500 bao (quy về 20 điếu/bao) đối với thuốc lá điếu, 50 điếu đối với xì gà.

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.