Tư vấn thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long theo quy định hiện hành

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long theo quy định hiện hànhĐánh giá bài viết TÁCH THỬA TẠI VĨNH LONG Kiến thức của bạn:      Tư vấn về thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long theo quy định hiện hành
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI VĨNH LONG

Kiến thức của bạn:

     Tư vấn về thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh vĩnh long

  • Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Nội dung kiến thức

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Vĩnh Long

     Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Vĩnh Long được sửa đổi bởi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long như sau:

     Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo có diện tích, chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) không nhỏ hơn mức quy định tối thiểu như sau:

Hạng mục

Mức diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng tối thiểu (m)

Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)

a. Đất nông nghiệp

 

 

 

– Các phường thuộc thành phố, thị xã và các thị trấn

 

 

 

+ Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

45 m2

≥ 5 m

≥ 5 m

+ Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới, hoặc những thửa đất còn lại của phường, thị trấn.

36 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

– Các xã thuộc thành phố, thị xã

≥ 100 m2

 

 

– Các xã thuộc huyện

≥ 200 m2

 

 

b. Đất ở: áp dụng đối với các phường, xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

 

 

 

– Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

45 m2

≥ 5 m

≥ 5 m

– Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới hoặc những thửa đất còn lại của xã, phường, thị trấn.

36 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

40 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

 

tách thửa tại Vĩnh Long

tách thửa tại Vĩnh Long

     Quy định về diện tích tối thiểu trên không áp dụng cho các trường hợp sau (khoản 3 Điều 3 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

  • Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.
  • Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
  • Thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư, làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trước ngày 01/7/2014.
  • Thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận, quyết định giải quyết tranh chấp về đất đai của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; biên bản hòa giải thành về đất đai; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh;
  • Người sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất tối thiểu được tách thửa thực hiện theo văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, quy hoạch chi tiết hoặc theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ xây dựng và yêu cầu quy chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.

2. Tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

     Quy định về tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long như sau:

     “a) Đối với khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất ở: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở hoặc chuyển quyền sử dụng đất thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa áp dụng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.”

     Trường hợp tách cùng lúc thửa đất ở với một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp liền kề của cùng chủ sử dụng đất và tiếp giáp với thửa đất ở, thì diện tích thửa đất ở được hình thành do tách thửa và diện tích thửa đất ở còn lại sau khi tách áp dụng theo mức tối thiểu quy định tại điểm b khoản 1 điều này và thửa đất nông nghiệp còn lại áp dụng theo mức tối thiểu quy định tại điểm a, khoản 1, điều này.

     c) Đối với thửa đất khi tách thửa để hình thành đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác đấu nối vào khu dân cư hoặc mở lối đi vào nhà ở riêng lẻ, trước khi tách thửa phải được UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét chấp thuận cho phép được mở lối đi hoặc có văn bản phê duyệt quy hoạch đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác.

     d) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở mà phần diện tích còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại điểm a, khoản 1, điều này và thuộc phạm vi lộ giới thì không thực hiện việc tách thửa, chỉ đo đạc xác định phạm vi phần diện tích chuyển mục đích để thực hiện thủ tục chuyển mục đích. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”     

     Về thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long, bạn tham khảo bài viết: Trình tự, thủ tục tách thửa đất theo quy định pháp luật

     Để được tư vấn chi tiết về tư vấn thủ tục tách thửa tại Vĩnh Long, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!