Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang theo quy định mới nhất

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang theo quy định mới nhấtĐánh giá bài viết TÁCH THỬA TẠI TUYÊN QUANG Kiến thức của bạn:      Tư vấn về thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI TUYÊN QUANG

Kiến thức của bạn:

     Tư vấn về thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh tuyên quang

Nội dung kiến thức

     1. Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tuyên Quang đối với đất ở

   Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tuyên Quang đối với đất ở được quy định tại Điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang như sau:

     “1. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

 

tách thửa tại Tuyên Quang

tách thửa tại Tuyên Quang

    a) Thửa đất đề nghị chia tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.

     b) Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 (bốn) mét, chiều sâu tối thiểu là 09 (chín) mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     2. Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

     3. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện tách thửa theo quy định.”

     2. Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tại Tuyên Quang đối với đất nông nghiệp

     Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang không ban hành quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với đất nông nghiệp. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ theo tình hình thực tế từng địa phương và nhu cầu tách thửa của người sử dụng đất mà quyết định về việc xin tách thửa của người sử dụng đất.

     Về thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang, bạn tham khảo bài viết: Trình tự, thủ tục tách thửa đất theo quy định pháp luật

     Để được tư vấn chi tiết về Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!