Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI NAM ĐỊNH2 Nội dung kiến thức về tách thửa tại Nam Định2.1      1. Tư vấn tách thửa tại Nam Định về diện tích tối thiểu tách thửa2.1.1      2. […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI NAM ĐỊNH

Kiến thức của bạn: 

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013;
 • Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Nam Định

Nội dung kiến thức về tách thửa tại Nam Định

     1. Tư vấn tách thửa tại Nam Định về diện tích tối thiểu tách thửa

     Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định. Việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014.

     Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định được phân định theo khu vực như sau:

 • Khu vực I: Diện tích tối thiểu tại khu vực nội thành phố Nam Định, thị trấn đối với thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố là 30m2, đối với thửa đất đơn lẻ là 45m2; tại khu quy hoạch xây dựng đô thị đối với thửa đất có lộ giới đường mặt cắt nhỏ hơn 20 m là 36m2, đối với lộ giới đường mặt cắt lớn hơn 20 m là 45m2.
 • Khu vực II: Các vị trí đất thuộc khu trung tâm của các xã. Diện tích tối thiểu là 45m2, chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 3m, chiều sâu tối thiểu là 7m
 • Khu vực III: Các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các vị trí tiếp giáp với chợ, bến phà. Diện tích tối thiểu là 50m2, chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4m, chiều sâu tối thiểu là 7m
 • Khu vực IV: Các vị trí đất thuộc các khu vực khác còn lại. Diện tích tối thiểu tách thửa là 80m2, chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4,5m chiều sâu tối thiểu là 7m
Tách thửa tại Nam Định

Tách thửa tại Nam Định

     2. Điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa tại Nam Định

     Người sử dụng đất được tách thửa đất ở khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có nhu cầu tách thửa đất ở để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận);
 • Có nhu cầu tách thửa đất ở để thực hiện quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định.
     3. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Nam Định
 • Không đảm bảo các điều kiện được phép tách thửa;
 • Đất ở thuộc các khu đô thị mới, khu tái định cư và các thửa đất ở có quy hoạch chia lô chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo chủ trương thu hồi đất;
 • Thửa đất đang có tranh chấp;
 • Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án;
 • Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trường hợp những người được nhận chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng cùng một thửa đất; nếu chia tách thửa đất đó cho từng người mà diện tích đất của từng người được chia nhỏ hơn mức quy định thì không được chia tách thửa đất mà thể hiện đồng chủ sử dụng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật không được tách thửa.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tách thửa tại Nam Định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn./