Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tách thửa tại An Giang2 Nội dung tư vấn về tách thửa tại An Giang2.1      1. Điều kiện tách thửa tại An Giang2.1.1     2. Thủ tục tách thửa tại An […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Tách thửa tại An Giang

Kiến thức của bạn:

 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang quy định diện tích tách thửa ở An Giang
 • Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn về tách thửa tại An Giang

     1. Điều kiện tách thửa tại An Giang

     Đối với cá nhân, người sử dụng đất tại An Giang mong muốn tách thửa đất thì trước hết thửa đất khi tách ra phải đáp ứng đủ điều kiện như sau:

     Điều 5 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang quy định diện tích tách thửa ở An Giang là:

     Thứ nhất: Diện tích tách thửa ở An Giang đối với đất nông nghiệp:

 • Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm không nhỏ hơn 500 m2.
 • Đất lâm nghiệp không nhỏ hơn 3.000 m2.

     Thứ hai: Diện tích tách thửa ở An Giang đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh:

 • Tại các phường không nhỏ hơn 35 m2;
 • Tại các thị trấn không nhỏ hơn 40 m2;
 • Tại các xã không nhỏ hơn 45 m2.

     Thứ ba: Các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau:

 • Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;
 • Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.
  Tách thửa tại An Giang

  Tách thửa tại An Giang

    2. Thủ tục tách thửa tại An Giang

     Căn cứ điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP, trình tự thủ tục tách thửa đất tại An Giang được thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Người có yêu cầu tách thửa đất nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ tách thửa gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
 • Bản sao sổ hộ khẩu

      Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất. Kiểm tra điều kiện tách thửa đất theo quy định pháp luật. Nếu thửa đất đủ điều kiện tách thửa thì ra công văn chấp thuận tách thửa đất.
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách
 • Làm các thủ tục chỉnh lý, cập nhật, đăng ký biến động

     Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

     Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã

     Căn cứ vào Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất là không quá 15 ngày.

    Để được tư vấn về tách thửa tại An Giang chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.