Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở An Giang là bao nhiêu?

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở AN GIANG Kiến thức của bạn: Diện tích tách thửa ở An Giang là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang Nội dung kiến thức:      1. Diện tích tách […]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở AN GIANG

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở An Giang là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     1. Diện tích tách thửa ở An Giang là bao nhiêu?

     Điều 5 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang quy định diện tích tách thửa ở An Giang là:

     Thứ nhất: Diện tích tách thửa ở An Giang đối với đất nông nghiệp:

 • Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm không nhỏ hơn 500 m2.
 • Đất lâm nghiệp không nhỏ hơn 3.000 m2.

     Thứ hai: Diện tích tách thửa ở An Giang đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh:

 • Tại các phường không nhỏ hơn 35 m2;
 • Tại các thị trấn không nhỏ hơn 40 m2;
 • Tại các xã không nhỏ hơn 45 m2.

     Thứ ba: Các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau:

 • Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;
 • Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.
  Diện tích tách thửa ở An Giang

  Diện tích tách thửa ở An Giang

     2. Các trường hợp không áp dụng diện tích tách thửa ở An Giang

     Điều 6 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang quy định các trường hợp không áp dụng diện tích tách thửa ở An Giang là:

 • Tách thửa do nhà nước thu hồi đất.
 • Tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng đất để: Thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện; Sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
 • Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách.
 • Tách thửa để hiến, tặng cho Nhà nước thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

     3. Các trường hợp tách thửa đặc biệt trên địa bàn tỉnh An Giang

     Điều 7 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND định mức sử dụng đất ở An Giang quy định các trường hợp tách thửa đặc biệt ở An Giang là:

 • Trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất liền kề thì áp dụng điều kiện tách thửa đối với thửa đất sau khi tách thửa.
 • Đối với thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn mà quy hoạch này có quy định cụ thể về diện tích, kích thước từng thửa đất thì áp dụng diện tích, kích thước theo quy hoạch đó.
 • Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thì chỉ áp dụng điều kiện tách thửa đối với phần diện tích chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, không áp dụng cho phần diện tích đất nông nghiệp.
 • Đối với đất nông nghiệp gắn liền với đất ở (đất ở + đất trồng cây lâu năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất ao,…) thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo điều kiện tách thửa quy định, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng điều kiện tách thửa.
 • Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhà ở ổn định xin tách phần diện tích đất ở đã có nhà ở và phần diện tích đất trống chưa xây dựng nhà ở thành hai thửa riêng biệt thì phần diện tích đất trống phải đảm bảo điều kiện tách thửa.
 • Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở thì được tách thửa theo diện tích nhà ở.
 • Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đã hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật đất đai. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự ý tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định.
 • Đối với các thửa đất xin tách thửa chưa phù hợp với các điều kiện nhưng do vị trí, hình thể đặc biệt và việc xin tách thửa phù hợp với tình hình sử dụng đất, tập quán sản xuất tại từng khu vực, đảm bảo hạ tầng đồng bộ sử dụng đất hiệu quả, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét từng trường hợp cụ thể, có ý kiến bằng văn bản để địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích tách thửa ở An Giang Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: