Tư vấn thủ tục tách thửa tại Hải Dương

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Hải Dương, diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hải Dương đối với thửa đất ở, thủ tục tách thửa tại Hải Dương

Tách thửa tại Hải Dương

Kiến thức của bạn: 

     Tách thửa tại Hải Dương

Kiến thức của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tách thửa tại Hải Dương cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  •      Luật Đất đai 2013
  •      Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Nội dung tư vấn về tách thửa tại Hải Dương

     1. Tư vấn tách thửa tại Hải Dương

     1.1. Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hải Dương đối với thửa đất ở

     Theo Điều 10 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hải Dương đối với thửa đất ở như sau:

     – Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 03m (ba mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m (năm mét).

     – Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 (sáu mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 04m (bốn mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m (năm mét).

     Trong đó một số trường hợp cụ thể sẽ được giải quyết như sau:

     – Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định như trên, đồng thời với việc xin được hợp các thửa đất đó với các thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định trên, thì được phép thực hiện tách thửa; việc tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

     – Đối với trường hợp khi chia tách thửa thành hai hoặc nhiều thửa đất mà hình thành đường đi sử dụng chung hoặc sử dụng riêng, thì đường đi đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5m và diện tích, kích thước thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 như trên.

tách thửa tại Hải Dương

tách thửa tại Hải Dương

     1.2. Những khu vực không được thực hiện tách thửa tại Hải Dương đối với đất ở

     Theo Điều 11 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định các trường hợp sau không được tách thửa tại Hải Dương đối với đất ở:

     “Nghiêm cấm việc tách thửa đất ở đối với các khu vực sau đây đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà khi giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã thực hiện theo quy hoạch đó:

     1. Khu đô thị;

     2. Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;

     3. Khu dân cư, điểm dân cư nông thôn;

     4. Khu dân cư tái định cư.”

     2. Thủ tục tách thửa tại Hải Dương

     Để nắm rõ thủ tục tách thửa tại Hải Dương, bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

     Hướng dẫn thủ tục tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất

     Trình tự, thủ tục tách thửa đất theo quy định pháp luật

    Để được tư vấn chi tiết về tách thửa tại Hải Dương, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!