Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bắc Giang theo quy định hiện nay

Công ty Luật Toàn quốc cung cấp tư vấn về thủ tục tách thửa tại Bắc Giang về diện tích tối thiểu được tách thửa cũng như điều kiện tách thửa

TÁCH THỬA TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

     Tư vấn về thủ tục tách thửa tại Bắc Giang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bắc Giang đối với đất ở

     Hộ gia đình, cá nhân tại Bắc Giang được nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được công nhận quyền sử dụng đất ở có nhu cầu tách thửa thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo điều 7 Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

tách thửa tại Bắc Giang

tách thửa tại Bắc Giang

1.1. Đối với đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị

     Đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

     Trường hợp không có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 24 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 3m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 5,5 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

1.2. Đối với đất ở nông thôn và các trường hợp không thuộc mục 1.1.

     Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 48 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 08 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

1.3. Đối với đất thực hiện tách thửa để hợp với thửa đất liền kề

     Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành sau khi hợp thửa phải có diện tích tối thiểu, kích thước mặt tiền, chiều sâu, lối vào cho thửa đất phía sau bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 7 Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

2. Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tại Bắc Giang đối với đất nông nghiệp

     Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang không ban hành quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với đất nông nghiệp. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ theo tình hình thực tế từng địa phương và nhu cầu tách thửa của người sử dụng đất mà quyết định về việc xin tách thửa của người sử dụng đất.

3. Trình tự, thủ tục tách thửa tại Bắc Giang

     Căn cứ điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP, trình tự thủ tục tách thửa đất tại Bắc Giang được thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Người có yêu cầu tách thửa đất nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ tách thửa gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
  • Bản sao sổ hộ khẩu

      Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất. Kiểm tra điều kiện tách thửa đất theo quy định pháp luật. Nếu thửa đất đủ điều kiện tách thửa thì ra công văn chấp thuận tách thửa đất.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách
  • Làm các thủ tục chỉnh lý, cập nhật, đăng ký biến động

     Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

     Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã

     Căn cứ vào Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất là không quá 15 ngày.

     Để được tư vấn chi tiết về Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bắc Giang, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!