Tư vấn đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

Tư vấn đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không5 (100%) 3 votes Xem mục lục của bài viết1 Đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không2 Câu hỏi của bạn về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không: 3 Câu trả lời của Luật sư về đi nước […]

Tư vấn đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không
5 (100%) 3 votes

Đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

Câu hỏi của bạn về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không: 

Xin chào Luật sư!

Tôi có vấn đề xin được tư vấn như sau:

Tôi xin thôi việc để đi định cư và tôi đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp ngay từ khi có quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu tháng và khi đang ở nước ngoài tôi có được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp không vì khi qua nước ngoài định cư tôi không có việc làm, không có nguồn thu nhập nào vì tôi dự định sẽ đi học lại.

Chân thành cảm ơn Quý Luật Sư.

Câu trả lời của Luật sư về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN  không như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

2. Nội dung tư vấn về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

      Theo như thông tin bạn trình bày chúng tôi hiểu rằng bạn đã tham gia BHTN kể từ khi có quy định về đóng BHTN cụ thể năm 2009 nay bạn nghỉ việc để ra nước ngoài định cư. Vì vậy bạn muốn biết khi đi nước ngoài định cư thì bạn có được hưởng BHTN không và thời gian được hưởng là bao lâu. Với trường hợp này chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1 Đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

     Trước hết bạn cần xác định xem mình có đủ điều kiện hưởng BHTN hay không? Điều kiện này được quy định cụ thể tại Điều 49 Luật việc làm 2013 như sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: …đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng…”

=> Theo quy định trên thì khi người lao động đang đóng BHTN mà chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp và có thời gian tham gia BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc đối với HĐLĐ từ 12 tháng trở lên hoặc đã tham gia BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ việc đối với HĐLĐ dưới 12 tháng thì đủ kiện hưởng BHTN. Bên cạnh đó, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trừ một số trường hợp như ra nước ngoài định cư,..

   Xét trường hợp của bạn vì bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 nên nếu bạn chấm dứt HĐLĐ hợp pháp và trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng BHTN và thời gian hưởng của bạn sẽ là 10 tháng. Mức hưởng mỗi tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc.Tuy nhiên bạn nghỉ việc để ra nước ngoài định cư nên trong trường hợp này bạn sẽ không được hưởng BHTN.

Căn cứ theo điểm g khoản 1 điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:…

g) Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày mà người lao động được xác định ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là ngày người lao động xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

   Như vậy, theo các quy định trên, ngày mà người lao động được xác định là ra nước ngoài định cư là ngày người lao động xuất cảnh.

  Vì bạn không nói rõ ngày nào bạn sang nước ngoài định cư nên trong thời gian bạn chưa đi nước ngoài bạn vẫn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng BHTN. Cụ thể:

  • Nếu đến thời điểm bạn nhận tiền mà bạn chưa xuất cảnh thì bạn vẫn có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó. Và trường hợp này, bạn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bạn xuất cảnh.
  • Nếu bạn xuất cảnh khi chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
    Đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

    Đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không

2.2 Bảo lưu BHTN khi đi nước ngoài định cư

    Với trường hợp người lao động đang hưởng bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp khi ra nước ngoài định cư hoặc đi xuất khẩu lao động thì thời gian chưa hưởng thất nghiệp sẽ không được tính để bảo lưu cho sau này đi hưởng thất nghiệp. Cụ thể căn cứ theo khoản 5 điều 21 Nghị định 28/2015 quy định:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

    Vậy theo quy định trên thì trường hợp ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng không nằm trong các trường hợp được tính bảo lưu thời gian hưởng thất nghiệp.

     Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật việc làm năm 2013 quy định:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Theo quy định này, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp xét hưởng là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt hợp đồng.

    Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến nay, do bạn chuẩn bị đi nước ngoài định cư nên bạn không muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp này nếu bạn không làm thủ tục hưởng thì số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng sẽ được bảo lưu, và sẽ được cộng dồn với thời gian đóng sau này để tính mức hưởng.

    Tóm lại nếu bạn đi nước ngoài định cư mà không làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ thuộc diện được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Còn nếu bạn làm thủ tục hưởng đã được hưởng BHTN thì khi bạn đi nước ngoài định cư bạn sẽ bị chấm dứt hưởng BHTN và thời gian chưa hưởng thất nghiệp sẽ không được tính để bảo lưu cho sau này để hưởng thất nghiệp.

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về đi nước ngoài định cư có được hưởng BHTN không, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Hoan