Tư vấn chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên

Tư vấn chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên. Đầu tiên, về chế độ bảo hiểm y tế, căn cứ theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế...

TƯ VẤN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

Câu hỏi của bạn:

      Tôi là Giáo viên Tiểu học, tôi ra trường và tham gia giảng dạy liên tục từ 18/10/1990 đến nay. Như vậy là đã đủ 26 năm 8 tháng. Tôi đã đóng Bảo hiểm y tế từ năm 1993 đến nay. Nhưng hiện Phụ cấp Thâm niên của tôi (tháng 10/2016) mới được tăng từ 24% lên 25% và bảo hiểm Y tế thì ghi “thời gian đóng đủ 5 năm của từ 1/1/2015”. Như vậy số năm hưởng thâm niên của tôi bị thiệt 1 năm, còn bảo hiểm y tế của tôi phải ghi từ năm 1993 đến nay mới đúng phải không ạ? Nếu chưa đúng thì cần sửa lại như thế nào và ai sẽ giúp tôi sửa được những chỗ chưa đúng đó ạ? Mong được Luật sư giải đáp

     Xin cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014
  • Nghị định 105/2014/NĐ- CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật bảo hiểm y tế
  • Nghị định 54/2011/NĐ- CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
  • Thông Tư liên tịch 68/2011/ TTLT- BGDĐT- BNV- BTC- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/ NĐ- CP Của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo

Nội dung tư vấn về chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên

     1. Quy định về chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên như thế nào?

     Đầu tiên, về chế độ bảo hiểm y tế, căn cứ theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“1.Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26,27 và 28 của Luật này thì được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

     Điều này cũng được hướng dẫn chi tiết tại điều điểm đ khoản 1 điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ- CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật bảo hiểm y tế cụ thể :

“1.Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 

Chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên

Chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên

      Theo quy định của trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì từ ngày 1/1/2015, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     Chế độ phụ cấp thâm niên, căn cứ theo điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ- CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

      Điều này được hướng dẫn chi tiết tại điều khoản 3 điều 2 Thông Tư liên tịch 68/2011/ TTLT- BGDĐT- BNV- BTC- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/ NĐ- CP Của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo như sau:

3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau: 

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. 

Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.

     2. Tư vấn về chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên

     Từ những quy định trên của luật, liên hệ với trường hợp của bạn, Về chế độ bảo hiểm y tế, bạn đã đóng bảo hiểm y tế từ năm 1993 đến nay. Thẻ bảo hiểm y tế của bạn ghi “thời gian đóng đủ 5 năm của từ 1/1/2015” là đúng .Vì Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 bắt đầu có hiệu lực ngày 1/1/2015 mới bổ sung thêm trường hợp người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     Còn về chế độ phụ cấp thâm niên, bạn là giáo viên tiểu học, bạn ra trường và tham gia giảng dạy liên tục từ 18/10/1990 đến nay đã đủ 26 năm 8 tháng. Như vậy, mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 26 năm là 26%. Theo như bạn trình bày đến tháng 10/2016 bạn mới được tăng từ 24% lên 25%.  Như vậy, bạn bị thiếu hụt 1%. Theo căn cứ khoản 3 điều 4 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 có quy định thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định. Như vậy, để được hưởng đúng mức phụ cấp thâm niên bạn yêu cầu Hiệu trưởng trường bạn đang giảng dạy thực hiện các thủ tục cần thiết để cho bạn được hưởng chế độ thâm niên theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vẫn không được giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng giáo dục để yêu cầu giải quyết bảo vệ quyền lợi của mình.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

    Cách xác định phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định của pháp luật

    Điều kiện thời gian tính hưởng và không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

  Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ bảo hiểm và phụ cấp thâm niên đối với giáo viên. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: