Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định

Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo2 Nội dung tư vấn về truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo2.1       1. Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo2.1.1   […]

Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định
Đánh giá bài viết

Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo

Câu hỏi của bạn:

     Nguyễn văn A ngày 01/11/2016 có quyết định của Sở quản lý trực tiếp cho hưởng mức phụ cấp thâm niên nghề là 7%. Vậy đến thời điểm hiện nay chúng tôi có được phép tính truy lĩnh phụ cấp thâm niên nghề 5%; 6% cho đồng chí nguyễn văn A hay không?

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo

      1. Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

      Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

      “1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

      Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

      2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

      a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

      b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

      Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên quy định:

      “1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

       a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

       b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

       c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

       d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

      đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.”

      Theo quy định pháp luật, cách tính phụ cấp thâm niên cho nhà giáo áp dụng cho giáo viên các cấp. Đối với nhà giáo có thời gian giảng dạy từ đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng tổng thời gian tham gia giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục và các thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy. Đối với người lao động đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập nhưng trước đó có tham gia giảng dạy ở cơ sở giáo dục ngoài công lập và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian giảng dạy tại cơ sở ngoài công lập được tính vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo.

Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo

Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo

     2. Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo

     Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định:

   “Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.”

   Chế độ truy lĩnh phụ cấp thâm niên được tính hưởng kể từ ngày 1.5.2011.

   Cách tính mức tiền truy lĩnh phụ cấp thâm niên hàng tháng được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định như sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

    =

Hệ số lương theo ngạch bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

    X

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

    x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

     Như vậy, trong trường hợp này bạn có thể truy lĩnh 5%, 6% cho ông A nhưng phải được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.