Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định

Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình ĐịnhĐánh giá bài viết TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH ĐỊNH Kiến thức của bạn: Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: […]

Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định
Đánh giá bài viết

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH ĐỊNH

Kiến thức của bạn:

Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định:

     Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định 2018 được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

1. Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng gồm các trường hợp như sau:

  • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
  • Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên;
  • Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;
  • Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;
  • Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
  • Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất (01) một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;
  • Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định

hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định

2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo;

3. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

4. Các trường hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa quy định tại Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.