Trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn 2020

Tôi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tôi muốn hỏi về số tiền trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn [.....]

Trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn. Tôi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tôi muốn hỏi về số tiền trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

     Cán bộ, công chức, người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn luôn được nhà nước quan tâm. Nếu họ công tác ở vùng thiếu nước sạch, nước ngọt thì có thể được nhà nước hỗ trợ tiền mua, vận chuyển nước ngọt. Cụ thể:

     2.1 Đối tượng được hỗ trợ tiền mua nước ngọt ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn

     Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định đối tượng được hỗ trợ tiền mua, vận chuyển nước ngọt, nước sạch ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị đnh số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.

     Những đối tượng nêu trên nếu làm việc ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì có thể được hỗ trợ tiền mua, vận chuyển nước ngọt, nước sạch.

Trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn

     2.2 Mức hỗ trợ tiền mua, vận chuyển nước ngọt, nước sạch ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

     Điều 7 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ tiền mua, vận chuyển nước ngọt, nước sạch ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như sau:

     Những đối tượng nên trên nếu công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch theo mùa được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương, như sau:

     Thứ nhất: Căn cứ để tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao gồm:

 • Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);
 • Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);
 • Chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của đối tượng được hưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (c);
 • Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).

     Thứ hai: Cách tính:

 • Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng là: a x (c – d).
 • Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c – d) x b.

     Thứ ba: Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.

     Thứ tư: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thời gian hưởng và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp với tình hình cụ thể của những nơi thiếu nước ngọt và sạch tại địa phương. Đối với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

     Như vậy, UBND tỉnh sẽ xác định những vùng thiếu nước ngọt và nước sạch. Khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn và thiếu nước thì được nhà nước hồ trợ chi phí mua và vận chuyển nước.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trợ cấp tiền mua nước ngọt ở vùng khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung