Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động2 Câu hỏi của bạn về quy định về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động3 Câu trả lời của luật […]

Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Đánh giá bài viết

Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Câu hỏi của bạn về quy định về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp nào phải trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

2. Nội dung tư vấn về quy định về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

     Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).

    2.1 Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

    Điều 18 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về việc trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

    Thứ nhất: Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại quy định trong trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán mà doanh nghiệp không thực hiện thanh toán và không có văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại.

     Thứ hai: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và yêu cầu doanh nghiệp cho thuê báo cáo danh sách người lao động thuê lại, số tiền chưa được thanh toán, bồi thường của từng người. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp cho thuê phải hoàn thành việc báo cáo nêu trên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thực hiện chi trả theo quy định.

     Thứ ba: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp. Quyết định trích tiền ký quỹ theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục II.

     Thứ tư: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc trích tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp và trực tiếp chi trả theo phương án và danh sách kèm theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

    Thứ năm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thanh toán, bồi thường cho người lao động thuê lại theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

     2.2. Thực hiện nộp bổ sung tiền ký quỹ

     Điều 19 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về việc thực hiện nộp bổ sung tiền ký quỹ như sau:

     Thứ nhất: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp khó khăn về tài chính hoặc trường hợp phải trích tiền  ký quỹ do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ với người lao động, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền ký quỹ đảm bảo đủ số tiền ký quỹ theo quy định.

     Thứ hai: Sau thời hạn 30 ngày, nếu doanh nghiệp cho thuê không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

     Như vậy, nếu vi phạm nghĩa vụ liên quan đối với chế độ của người lao động, doanh nghiệp có thể bị trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung