Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động2 Câu hỏi của bạn về quy định về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động3 Câu trả lời của luật sư về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao […]

Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động
Đánh giá bài viết

Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi của bạn về quy định về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động như thế nào vậy ạ?

Câu trả lời của luật sư về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

2. Nội dung tư vấn về quy định về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).

     2.1 Các trường hợp bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Khoản 1 Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về việc doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

     Thứ nhất: Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp;

     Thứ hai: Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

     Thứ ba: Không bảo đảm một trong các điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động;

     Thứ tư: Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

     Thứ năm: Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP;

     Thứ sáu: Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên;

     Thứ bảy: Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả;

     Thứ tám: Các trường hợp khác theo yêu cầu của Tòa án.

Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     2.2 Hồ sơ thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản

     Khoản 2 Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về hồ sơ thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản như sau:

     Thứ nhất: Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục II;

     Thứ hai: Giấy phép đã được cấp;

     Thứ ba: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục II.

     Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản,… thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động gửi lên Sở lao động thương binh xã hội nơi công ty đóng trụ sở chính.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung